ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคม


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ เอกสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม ไฟล์เอกสาร
1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปีพ.ศ.2561-2564
2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมปี 2561-2564
3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมปี 2557-2560
4 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
5 แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2557-2560
6 แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน)
7 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2561-2564
8 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2561-2564
9 แผนพัฒนาสามปี เทศบาลหันหิน ปี2559-2561
10 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560
11 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม
12 แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2557 - 2560
13 แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2557 - 2560
14 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
15 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) - เทศบาลเมืองหัวหิน
16 ข้อมูล เศรษฐกิจและสังคม
17 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม
18 ข้อมูลทางสังคม จังหวัดเพชรบุรี
19 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat