ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคม


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ เอกสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม ไฟล์เอกสาร
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์
2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
3 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560
4 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก
5 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)
6 ข้อมูลพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
7 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560
8 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม
9 แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2557 - 2560
10 แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2557 - 2560
11 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
12 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) - เทศบาลเมืองหัวหิน
13 ข้อมูล เศรษฐกิจและสังคม
14 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม
15 ข้อมูลทางสังคม จังหวัดเพชรบุรี
16 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat