ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ
1 รถเข็นสับปะรด สามารถบรรทุกสับปะรดหรือสิ่งของต่างๆตามร่องหรือพื้นที่แคบและไม่สม่ำเสมอ นายปฏิเวช สินสอน นายศุภชัย สุดทวี นางสาวกรรณิกา อมรวาทิน 1 543 7,600.00
2 อุปกรณ์เกษตรอัจฉริยะสู่อนาคต ควบคุมระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อให้ผลผลิต เพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ นายรัชกร วงษ์คำ นายวิระศักดิ์ วัตถุ นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง 1 543 20,840.00
3 อุปกณ์ติดตั้งประตู ช่วยติดตั้งประตูด้วยการติดตั้งคนเดียว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย นายปราบดา ยืนยงค์ นายคำรณ พ่วงเจริญ 1 543 7,600.00
4 อุปกรณ์ให้อาหารลิง ควบคุมการให้อาหารลิงเพื่อความสะอาดสุขอนามัย ควบคุมการแพร่พันธุ์ นายกิตติทัด ทรศัพย์ นายคำรณ พ่วงเจริญ 1 543 20,414.00
5 543

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat