ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ ?????????????????????????????ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ
1 ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????? ????????? ?????? ????????????? ???????? 1 543 7,600.00
2 ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????? ?????? ????????????? ????? ????????????? ????????? 1 543 20,840.00
3 ?????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????? ??????? ??????? ????????? 1 543 7,600.00
4 ?????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????? ??????? ??????? ????????? 1 543 20,414.00
5 543

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat