ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 นายดุลยวิศ สมจิตต์ ผู้อำนวยการ ผอ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 916402893
2 นายปราโมทย์ ดำทิพย์ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 819798240
3 นายสุนทร เสี้ยวสกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท ไฟฟ้ากำลัง 841819324

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat