ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสิชลข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 นายคัมภีย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี สังคมศึกษา 0861700316
2 นายนรินทร์ แก้วทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารอาชีวศึกษา 0896644335
3 นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการ ปริญญาตรี บริหารการศึกษา 0899194420

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat