ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
101 นายสมศักดิ์ เขาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี พลศึกษา 0.970157260
102 นายสุขสันต์ จ้อยเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา 0.870951958
103 นายสุทธิพงษ์ เสมอมาก ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
104 นายอธิคม อำนาจเจริญฤทธิ์ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
105 นายอรุณ หวังอารี รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 0.819580077
106 นายอุทัย ยิ้มน้อย ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี
107 นายไพโรจน์ เย็นใจ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ ป. 6 826568569

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat