ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
  ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย
1 74400010001592001 HP Server Proliant ML10 Geen9 งบประมาณ 2559 1 เครื่อง 34,500.00
2 74400010001592002 Dell Poweredge T130 งบประมาณ 2559 1 เครื่อง 65,500.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat