ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
  ข้อมูลทั้งหมด 1,687 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย
1
2 # a
3
4 t
5 
6
7 T
8
9 t
10
11
12
13
14 Dxm:
15
16
17
18
19
20
21
22   D mD 1.00
23
24
25 '烋 (=
26
27
28 q
29
30
31
32
33
34 ea t
35
36
37 N t
38 D0
39 l 4ưx O
40
41 
42 ڬ.e
43 f t
44 \
45
46 g!c t!(
47 TRPy!)Y lN
48
49
50 -G o ln t

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat