ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสิชลข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
  ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย
1 34450020006561000 เครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สชนิดตัดแบบด้วยแสง งบประมาณ 2560 1 เครื่อง 385,000.00
2 344500 เครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สชนิดตัด งบประมาณ 2560 1 เครื่อง 385,000.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat