ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
  ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย
1 7490-015-0001-581-001 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ งบลงทุน 2558 2 ตัว 89,325.00
2 6720-008-0001-581-001 กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานโลหะวิทยา งบรายจ่ายอื่น 2558 1 ตัว 294,999.00
3 7520-005-0001-581-001 เครื่องตัดสติกเกอร์ งบรายจ่ายอื่น 2558 1 เครื่อง 89,000.00
4 6910-001-0001-518-001 ถึง 015 ชุดฝึกพันมอเตอร์ไฟฟ้า งบรายจ่ายอื่น 2558 15 ตัว 3,333.00
5 6910-001-0001-581-001 ชุดฝึกดิจิตอลเบื้องต้น งบรายจ่ายอื่น 2558 1 ชุด 14,712.00
6 6910-001-0001-518 ชุดฝึกไฟฟ้ากระแสตรง งบรายจ่ายอื่น 2558 1 ชุด 22,470.00
7 6910-001-0001-581-001 ชุดฝึกไฟฟ้ากระแสสลับ งบรายจ่ายอื่น 2558 1 ชุด 22,470.00
8 7440-001-0001-601-463ถึง487 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล งบลงทุน 2560 25 เครื่อง 18,404.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat