ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
  ข้อมูลทั้งหมด 415 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8
ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย
351 7440-001-0002-612-056 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
352 7440-001-0002-612-057 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
353 7440-001-0002-612-058 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
354 7440-001-0002-612-059 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
355 7440-001-0002-612-060 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
356 7440-001-0002-612-061 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
357 7440-001-0002-612-062 คอมพิวเตอร์ All In One บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 21,000.00
358 7440-001-0003-612-001 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
359 7440-001-0003-612-002 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
360 7440-001-0003-612-003 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
361 7440-001-0003-612-004 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
362 7440-001-0003-612-005 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
363 7440-001-0003-612-006 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
364 7440-001-0003-612-007 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
365 7440-001-0003-612-008 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
366 7440-001-0003-612-009 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
367 7440-001-0003-612-010 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
368 7440-001-0003-612-011 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
369 7440-001-0003-612-012 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
370 7440-001-0003-612-013 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
371 7440-001-0003-612-014 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
372 7440-001-0003-612-015 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
373 7440-001-0003-612-016 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
374 7440-001-0003-612-017 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
375 7440-001-0003-612-018 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
376 7440-001-0003-612-019 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
377 7440-001-0003-612-020 คอมพิวเตอร์ Acer Veriton Z (Z4640G) บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 28,480.00
378 7440-009-0001-612-001 Router Mikro Tik 36 core บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 37,000.00
379 7440-009-0002-612-001 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 17,000.00
380 7440-009-0002-612-002 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 17,000.00
381 7440-009-0002-612-003 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 17,000.00
382 7440-009-0002-612-004 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 17,000.00
383 7440-009-0002-612-005 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 6,500.00
384 7440-009-0002-612-006 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 6,500.00
385 7440-009-0002-612-007 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 6,500.00
386 7440-009-0002-612-008 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 6,500.00
387 7440-009-0002-612-009 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 6,500.00
388 7440-009-0002-612-010 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 6,500.00
389 7440-009-0002-612-011 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 6,500.00
390 7440-009-0002-612-012 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 6,500.00
391 7440-009-0002-612-013 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 6,500.00
392 7440-009-0002-612-014 Access Point บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 6,500.00
393 7440-009-0003-612-001 Switch Cisco SG300-28 SFP-K9-EU บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 22,200.00
394 7440-102-0001-614-001 คอมพิวเตอร์ Mini PC เงินอุดหนุน 2561 1 เครื่อง 8,200.00
395 7440-103-0001-612-001 คอมพิวเตอร์์ Notebook Lenovo V310 บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,300.00
396 7440-103-0001-612-002 คอมพิวเตอร์์ Notebook Lenovo V310 บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,300.00
397 7440-103-0001-612-003 คอมพิวเตอร์์ Notebook Lenovo V310 บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,300.00
398 7440-103-0001-612-004 คอมพิวเตอร์์ Notebook Lenovo V310 บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,300.00
399 7440-304-0001-612-017 เครื่องปริ้นเตอร์ Epson L405 บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 6,950.00
400 7440-304-0001-612-019 เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP - T500W บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 5,690.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat