ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
  ข้อมูลทั้งหมด 415 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8
ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย
301 7440-001-0002-612-006 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
302 7440-001-0002-612-007 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
303 7440-001-0002-612-008 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
304 7440-001-0002-612-009 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
305 7440-001-0002-612-010 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
306 7440-001-0002-612-011 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
307 7440-001-0002-612-012 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
308 7440-001-0002-612-013 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
309 7440-001-0002-612-014 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
310 7440-001-0002-612-015 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
311 7440-001-0002-612-016 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
312 7440-001-0002-612-017 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
313 7440-001-0002-612-018 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
314 7440-001-0002-612-019 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
315 7440-001-0002-612-020 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
316 7440-001-0002-612-021 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
317 7440-001-0002-612-022 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
318 7440-001-0002-612-023 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
319 7440-001-0002-612-024 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
320 7440-001-0002-612-025 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
321 7440-001-0002-612-026 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
322 7440-001-0002-612-027 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
323 7440-001-0002-612-028 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
324 7440-001-0002-612-029 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
325 7440-001-0002-612-030 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
326 7440-001-0002-612-031 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
327 7440-001-0002-612-032 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
328 7440-001-0002-612-033 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
329 7440-001-0002-612-034 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
330 7440-001-0002-612-035 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
331 7440-001-0002-612-036 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
332 7440-001-0002-612-037 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
333 7440-001-0002-612-038 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
334 7440-001-0002-612-039 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
335 7440-001-0002-612-040 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
336 7440-001-0002-612-041 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
337 7440-001-0002-612-042 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
338 7440-001-0002-612-043 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
339 7440-001-0002-612-044 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
340 7440-001-0002-612-045 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
341 7440-001-0002-612-046 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
342 7440-001-0002-612-047 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
343 7440-001-0002-612-048 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
344 7440-001-0002-612-049 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
345 7440-001-0002-612-050 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
346 7440-001-0002-612-051 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
347 7440-001-0002-612-052 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
348 7440-001-0002-612-053 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
349 7440-001-0002-612-054 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
350 7440-001-0002-612-055 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat