ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
  ข้อมูลทั้งหมด 415 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8
ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย
251 7440-610-0001-581-(005-008) อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS งปม.อื่น 2558 4 เครื่อง 2,200.00
252 7490-007-0001-581-001 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ งปม.อื่น 2558 1 เครื่อง 11,300.00
253 7125-002-0001-581-(002-003) ตู้ใส่อุปกรณ์ระบบไฟฟ่าสแกนลายนิ้วมือ งปม.อื่น 2558 2 ตู้ 4,550.00
254 7440-304-0001-581-010 Printer All in One Epson L210 พร้อมInk Tank งปม.อื่น 2558 1 เครื่อง 5,700.00
255 7110-007-0002-581-(001-002) โต๊ะทำงาน 5D1202 (120*60*75) งปม.อื่น 2558 2 ตัว 3,045.00
256 7110-006-0003-581-(006-007) เก้าอี้นั่งทำงาน งปม.อื่น 2558 2 ตัว 1,890.00
257 7110-030-0002-581-(003-012) โต๊ะอเนกประสงค์ 5TF-2447 (120*60*737) cm. งปม.อื่น 2558 10 ตู้ 1,680.00
258 7110-017-0001-581-(047-056) เก้าอี้เอนกประสงค์ 5C-102 งปม.อื่น 2558 10 ตัว 680.00
259 7110-023-0002-581-(001-002) ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต SD-014 งปม.อื่น 2558 2 ตู้ 4,252.00
260 7110-023-0002-581-(003-004) ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต SD-024 งปม.อื่น 2558 2 ตู้ 3,950.00
261 7440-304-0001-581-013 เครื่องพิมพ์ Epson L355 งปม.อื่น 2558 1 เครื่อง 9,420.00
262 7440-006-0003-581-(013-014) จอ LED 18.5 นิ้ว Acer งปม.อื่น 2558 2 จอ 3,160.00
263 7110-006-0003-581-(006-025) เก้าอี้สำนักงานกลาง งปม.อื่น 2558 20 ตัว 1,300.00
264 7110-006-0001-581-(001-006) โต๊ะประชุม 1.8 ม. งปม.อื่น 2558 6 ตัว 2,900.00
265 7110-006-0001-581-007 โต๊ะประชุม 80 cm. งปม.อื่น 2558 1 ตัว 2,500.00
266 7110-006-0001-581-(008-009) โต๊ะประชุม 60 cm. งปม.อื่น 2558 2 ตัว 900.00
267 7110-011-0001-581-001 เก้าอี้ผู้บริหาร งปม.อื่น 2558 1 ตัว 4,300.00
268 5965-001-0003-581-(001-010) ไมค์โครโฟนตั้งโต๊ะ งปม.อื่น อุดหนุน 2558 17 ชุด 4,900.00
269 4120-001-0003-582-014 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ยี่ห้อ Star air 24000 BTU บกศ. 2558 1 เครื่อง 28,000.00
270 6730-006-0001-581-006 Projector Epson EB-X03 พร้อม จอ งปม.อื่น 2558 1 เครื่อง 17,820.00
271 6730-009-0001-581-007 จอแขวนมือดึง Wall screen ขนาด 150 นิ้ว งปม.อื่น 2558 1 จอ 7,920.00
272 4110-002-0001-582-(001-004) ตู้ทำน้ำเย็น บกศ. 2558 4 เครื่อง 4,450.00
273 4120-001-0003-592-(001-003) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 36000 BTU มอก. เบอร์ 5 บกศ. 2559 3 เครื่อง 41,000.00
274 7195-002-0001-591-001 ชั้นวางหนังสือพิมพ์ วางได้ 10 ฉบับ (แบบเอียง) งปม.อื่น 2559 1 หลัง 7,000.00
275 3750-002-0004-612-001 เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI 2100W บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 6,990.00
276 3750-003-0001-612-001 เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 2,790.00
277 4120-001-0004-612-001 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ York บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 42,500.00
278 4140-001-0002-614-002 พัดลมอุตสาหกรรม เงินอุดหนุน 2561 1 เครื่อง 1,500.00
279 5820-016-0001-612-001 Mixer Amplifier witht ones บำรุงการศึกษา 2561 1 ชุด 20,650.00
280 5962-004-0003-611-001 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 2561 1 ชุด 1,485,000.00
281 5965-001-0001-612-001 ไมโครโฟน บำรุงการศึกษา 2561 1 ชุด 7,850.00
282 5965-001-0002-612-001 ไมโครโฟนไร้สาย บำรุงการศึกษา 2561 1 ชุด 23,550.00
283 6760-018-0001-612-001 ตู้แร็คใส่เครื่องขยายเสียง บำรุงการศึกษา 2561 1 ตู้ 6,250.00
284 7105-003-0001-612-001 ฐานเตียง บำรุงการศึกษา 2561 1 ชุด 2,498.00
285 7105-003-0001-612-002 ฐานเตียง บำรุงการศึกษา 2561 1 ชุด 2,498.00
286 7105-007-0001-612-003 โซฟา บำรุงการศึกษา 2561 1 ชุด 45,000.00
287 7110-001-0007-612-001 ตู้เอกสารเหล็ก ชนิดบานเปิด 1 บาน 8 ลิ้นชัก บำรุงการศึกษา 2561 1 ใบ 4,500.00
288 7110-002-0005-612-001 ตู้เอกสารเหล็ก 10 ลิ้นชัก บำรุงการศึกษา 2561 1 ใบ 2,900.00
289 7110-002-0006-614-001 ตู้ลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชัก เงินอุดหนุน 2561 1 ใบ 3,100.00
290 7110-006-0002-612-011 เก้าอี้สำนักงานปรับระดับ บำรุงการศึกษา 2561 1 ตัว 4,922.00
291 7110-007-0002-612-001 โต๊ะคอมพิวเตอร์ บำรุงการศึกษา 2561 1 ตัว 1,000.00
292 7110-023-0002-612-002 ตู้เอกสารบานเลื่อน บำรุงการศึกษา 2561 1 ใบ 4,300.00
293 7110-023-0002-612-003 ตู้เอกสารบานเลื่อน บำรุงการศึกษา 2561 1 ใบ 3,000.00
294 7110-030-0001-612-001 โต๊ะกลางขาไม้ บำรุงการศึกษา 2561 1 ตัว 6,000.00
295 7430-008-0001-612-001 เครื่องเคลือบบัตร ยี่ห้อ ลามีน่า บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 4,500.00
296 7440-001-0001-612-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One Lenovo บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 12,700.00
297 7440-001-0002-612-002 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
298 7440-001-0002-612-003 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
299 7440-001-0002-612-004 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00
300 7440-001-0002-612-005 คอมพิวเตอร์ All In One Acer บำรุงการศึกษา 2561 1 เครื่อง 20,990.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat