ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
  ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย
1 5962-004-0010-581-011-030 ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ยี่ห้อ ZENITH รุ่น Z0204-series งบประมาณ 2558 20 19 890.00
2 3431-003-0001-581-007-009 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300A งบประมาณ 2558 3 26 500.00
3 7440-001-0005-581-019 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค HP Pavilion 14-V002TX งบประมาณ 2558 1 25 0.00
4 7440-001-0005-581-020 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค HP Pavilion 14-V002TX งบประมาณ 2558 1 25 0.00
5 3416-001-0001-581-017-019 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. งบประมาณ 2558 3 235 0.00
6 7110-007-0001-582-001-002 ชุดโต๊ะทำงานรุ่น L-1800 บกศ. 2558 2 30 0.00
7 7105-006-0001-582-001-002 เก้าอี้ผู้บริหาร รุ่น ELEGANCEA-01 บกศ. 2558 2 4 800.00
8 7110-007-0001-582-003 ชุดโต๊ะรับแขกไม้สัก บกศ. 2558 1 63 400.00
9 7320-013-0001-582-003 เครื่องนวดแป้ง 2 แขน บกศ. 2558 1 22 800.00
10 7730-003-0001-582-034-035 โทรทัศน์ 50 นิ้ว LED ยี่ห้อ TCL รุ่น LED50D2720 บกศ. 2558 2 18 0.00
11 7730-003-0001-582-036-038 โทรทัศน์ 50 นิ้ว LED ยี่ห้อ TCL รุ่น LED50D2720 บกศ. 2558 3 18 0.00
12 6720-008-0003-582-009 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล(DLSR) ยี่ห้อ Canon EOS 700D บกศ. 2558 1 25 0.00
13 3422-006-0002-581-002 เครื่องฉีดพลาสติก งบประมาณ 2558 1 2 160.00
14 6310-004-0001-592-001 เครื่องควบคุมการผ่านเข้าออกระบบ RFID พร้อมบันทึกข้อมูล บกศ. 2559 1 199 876.00
15 7440-001-0005-592-028 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Acer Aspire E5-473G-5745/T03 บกศ. 2559 1 24 999.48
16 7440-001-0001-591-201-208 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหนับงานประมวลผล งบประมาณ 2559 8 23 0.00
17 7440-001-0005-591-021-027 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค งบประมาณ 2559 7 23 500.00
18 6730-007-0002-591-001 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ งบประมาณ 2559 1 20 0.00
19 7460-001-0002-591-001 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 2559 1 74 0.00
20 7440-010-0018-591-024-025 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี งบประมาณ 2559 2 17 400.00
21 6730-001-0001-591-031-032 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สอบราคา งบประมาณ 2559 2 24.00
22 7110-007-0001-592-101 โต๊ะทำงานขนาด 180x90x76 cm. บกศ. 2559 1 30 0.00
23 7105-006-0001-592-088 เก้าอี้ผู้บริหาร 68x80x110 cm. บกศ. 2559 1 48 0.00
24 6110-010-0001-591-001 ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบเซอร์โวชนิด 3 เฟส แบบอะซิงโครนัส ขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ งบประมาณ 2559 1 2 870.00
25 7440-001-0001-592-236-237 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Pavilion 20-2301x บกศ. 2559 2 15 0.00
26 7440-001-0001-592-238 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Pavilion 20-2301x บกศ. 2559 1 15 0.00
27 6820-005-0001-592-001 กล้องถ่ายวีดีโอและภาพนิ่ง บกศ. 2559 2 12 450.00
28 6720-008-0001-592-002 อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย บกศ. 2559 1 5 90.00
29 7440-001-0001-592-209-213 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำหรับการเรียนการสอน) ยี่ห้อ Acer Aspire TC710-614G1T00Mi/T034 Monitor LED 18.5 บกศ. 2559 5 18 457.50
30 7440-001-0001-592-214-216 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำหรับการเรียนการสอน) ยี่ห้อ Acer Aspire TC710-614G1T00Mi/T034 Monitor LED 18.6 บกศ. 2559 3 18 457.50
31 7440-001-0001-592-217-220 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำหรับการเรียนการสอน) ยี่ห้อ Acer Aspire TC710-614G1T00Mi/T034 Monitor LED 18.7 บกศ. 2559 4 18 457.50
32 7440-001-0001-592-221-225 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำหรับการเรียนการสอน) ยี่ห้อ Acer Aspire TC710-614G1T00Mi/T034 Monitor LED 18.8 บกศ. 2559 5 18 457.50
33 7440-001-0001-592-226-235 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำหรับการเรียนการสอน) ยี่ห้อ Acer Aspire TC710-614G1T00Mi/T034 Monitor LED 18.9 บกศ. 2559 10 18 457.50
34 2805-001-0004-592-001 เครื่องยนต์แบนซินพร้อมหัวเก๋ง บกศ. 2559 2 65 0.00
35 7110-013-0005-592-011 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง สีเขียว บกศ. 2559 2 7 500.00
36 6730-001-0001-592-034 Overhead Projector บกศ. 2559 1 17 750.00
37 7110-013-0005-529-012 ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก บกศ. 2559 1 5 600.00
38 7440-009-00017-592-002 SERVER RACK : DELL R230 E3 พร้อม HARDDISK 1TB บกศ. 2559 1 47 615.00
39 7110-007-0001-602-001 โต๊ะหมู่บู 9x9 ไม้สักแกะลาย บกศ. 2560 1 12 0.00
40 7730-003-0001-601-001-002 เครื่องรับโทรทัศน์ LED 55 นิ้ว งบประมาณ 2560 2 25 230.00
41 3415-001-0001-601-001 เครื่องเจียระไนราบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 2560 1 1 540.00
42 7440-001-0001-601-001-020 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว งบประมาณ 2560 20 28 980.00
43 7440-001-0001-601-021-040 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว งบประมาณ 2560 20 28 980.00
44 7440-001-0001-601-041-060 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว งบประมาณ 2560 20 28 980.00
45 7440-001-0001-601-061-080 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว งบประมาณ 2560 20 28 980.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat