ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
  ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย
1 3415-001-0001-601-001 เครื่องเจียระไนราบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 2560 1 เครื่อง 1.00
2 7440-001-0001-601-001-020 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว งบประมาณ 2560 20 ชุด 28.00
3 7440-001-0001-601-021-040 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว งบประมาณ 2560 20 ชุด 28.00
4 7440-001-0001-601-041-060 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว งบประมาณ 2560 20 ชุด 28.00
5 7440-001-0001-601-061-080 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว งบประมาณ 2560 20 ชุด 28.00
6
7 6625-002-0001-611-001-002 ชุดทดลองระบบ PLC งบประมาณ 2561 2 ชุด 248.00
8 3417-001-0001-611-001-004 เครื่องกัดปาดผิวโลหะ Serface Milling ขนาดโต๊ะงาน 1200 มม. งบประมาณ 2561 4 เครื่อง 582.00
9 3445-001-0001-611-001-002 เครื่องเจาะรัศมี (Radial Drlling Machine) งบประมาณ 2561 2 เครื่อง 392.00
10 3415-001-0001-611-001-006 เครื่องเจียระไนตั้งพื้นกำลังมอเตอร์ 3 hp งบประมาณ 2561 6 เครื่อง 98.00
11 3413-001-0001-611-001-004 เครื่องเจาะแบบตั้งพื้นและtap งบประมาณ 2561 4 เครื่อง 179.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat