ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
  ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1
ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย
1 7440 - 001 - 0001/602 - 032 - 073 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้สถานศึกษา 2560 41 เครื่อง 9,250.00
2 6910 - 012 - 0023/602 - 001 ชุดทดลอง Programmable Logic Controller (PLC) รายได้สถานศึกษา 2560 1 ชุด 75,000.00
3 5820 - 001 - 0001/602 - 001 เครื่องขยายเสียง รายได้สถานศึกษา 2560 1 ตัว 13,800.00
4 5965 - 002 - 0001/602 - 001 - 010 ลำโพง 2 ทาง รายได้สถานศึกษา 2560 10 ตัว 2,650.00
5 5965 - 002 - 0001/602 - 011 - 012 ลำโพงฮอร์น รายได้สถานศึกษา 2560 2 ตัว 2,150.00
6 7440 - 001 - 0001/602 - 025 - 031 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้สถานศึกษา 2560 7 เครื่อง 14,231.00
7 7440 - 006 - 0003/602 - 001 - 020 จอภาพ LED คอมพิวเตอร์ รายได้สถานศึกษา 2560 20 จอ 2,782.00
8 6730 - 001 - 0001/602 - 001 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ รายได้สถานศึกษา 2560 1 เครื่อง 23,540.00
9 4120 - 001 - 0007/602 - 001 - 006 เครื่องปรับอากาศ รายได้สถานศึกษา 2560 6 ชุด 30,000.00
10 4120 - 001 - 0003/602 - 003 เครื่องเป่าลมร้อนสำหรับดัดท่อ PVC รายได้สถานศึกษา 2560 1 ตัว 2,400.00
11 5180 - 004 - 0008/602 - 011 - 015 ส่ว่านไฟฟ้าไรสาย รายได้สถานศึกษา 2560 5 ตัว 2,800.00
12 ชุดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-bidding 2560 1 ชุด 3,288,301.16
13 7440 - 001 - 0001/602 - 003 - 023 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้สถานศึกษา 2560 21 ตัว 11,250.00
14 7440 - 001 - 0001/602 - 001 - 002 เครื่องคอมพิวเตอร์ รายได้สถานศึกษา 2560 2 เครื่อง 14,873.00
15 3415 - 001 - 0002/602 - 001 - 007 เครื่องเจียรนัยแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 8 นิ้ว รายได้สถานศึกษา 2560 7 ตัว 2,800.00
16 4140 - 001 - 0004/602 - 001 - 030 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว รายได้สถานศึกษา 2560 30 ตัว 1,490.00
17 3413 - 001 - 0003/602 - 001 - 002 เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ ขนาด ⅝ นิ้ว รายได้สถานศึกษา 2560 2 ตัว 18,000.00
18 4630 - 004 - 0001/602 - 001 ถังไฟเบอร์บำบัดน้ำเสีย รายได้สถานศึกษา 2560 1 ใบ 9,800.00
19 7710 - 032 - 0005/602 - 001 กลองแขกไม้สะเดา รายได้สถานศึกษา 2560 1 คู่ 20,000.00
20 7710 - 032 - 0006/602 - 001 ขิมสายสแตนเลส 7 หย่อง รายได้สถานศึกษา 2560 1 ตัว 8,000.00
21 7710 - 032 - 0007/602 - 001 เครื่องกำกับจังหวะ รายได้สถานศึกษา 2560 1 ชุด 4,000.00
22 7710 - 032 - 0008/602 - 001 ไม้ตรีเครื่องปี่พาทย์ รายได้สถานศึกษา 2560 1 ชุด 4,000.00
23 7110 - 006 - 0007/602 - 001 - 320 เก้าอี้แลคเชอร์ รายได้สถานศึกษา 2560 320 ตัว 770.00
24 7440 - 001 - 0002/592 - 002 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค รายได้สถานศึกษา 2559 1 เครื่อง 15,000.00
25 7690 - 006 - 0002/592 - 001 เครื่องพิมพ์ Injet รายได้สถานศึกษา 2559 1 เครื่อง 9,900.00
26 4140 - 001 - 0004/592 - 001 - 064 พัดลมติดผนัง รายได้สถานศึกษา 2559 64 ตัว 97,280.00
27 7440 - 001 - 0003/592 - 001 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รายได้สถานศึกษา 2559 1 ชุด 80,000.00
28 7105 - 005 - 0002/592 - 011 - 012 เก้าอี้จัดเลี้ยง รายได้สถานศึกษา 2559 2 ตัว 2,100.00
29 7330 - 007 - 0005/592 - 001 คลูเลอร์น้ำสแตนเลส รายได้สถานศึกษา 2559 1 ใบ 4,600.00
30 7330 - 018 - 0001/592 - 001 ถังต้มน้ำสแตนเลส รายได้สถานศึกษา 2559 1 ถัง 5,100.00
31 3413 - 001 - 0002/592 - 001 - 002 เครื่องเจาะร่องอลูมิเนียม รายได้สถานศึกษา 2559 2 เครื่อง 11,984.00
32 3417 - 001 - 0006/592 - 001 เครื่อง Mini CNC รายได้สถานศึกษา 2559 1 เครื่อง 50,000.00
33 7110 - 001 - 0009/592 - 001 ตู้กระจกอลูมิเนียม รายได้สถานศึกษา 2559 1 ตู้ 87,740.00
34 5140 - 008 - 0001/592 - 001 - 010 ตู้เครื่องมือ 2 ชั้น รายได้สถานศึกษา 2559 10 ตู้ 57,000.00
35 5120 - 005 - 0007/592 - 001 - 020 ปากกาจับงานแบบตั้งโต๊ะ รายได้สถานศึกษา 2559 20 ตัว 46,010.00
36 5120 - 005 - 0006/592 - 004 - 009 ปากกาจับงานวางบนแท่นเจาะ รายได้สถานศึกษา 2559 6 ตัว 3,852.00
37 5120 - 024 - 0006/592 - 020 ประแจแอลหกเหลี่ยม รายได้สถานศึกษา 2559 1 ตัว 374.50
38 5120 - 024 - 0012/592 - 001 - 003 คีมล็อคไวท์กริป รายได้สถานศึกษา 2559 3 ตัว 1,605.00
39 6675 - 007 - 0002/592 - 001 - 006 วงเวียนขาเหล็ก รายได้สถานศึกษา 2559 6 อัน 1,540.80
40 5120 - 024 - 0010/592 - 003 - 008 คีมตัดลวด รายได้สถานศึกษา 2559 6 อัน 963.00
41 5120 - 024 - 0010/592 - 009 - 014 คีมปากจิ้งจก รายได้สถานศึกษา 2559 6 อัน 834.60
42 5130 - 007 - 0007/592 - 001 สว่านมือจับดอกสว่าน รายได้สถานศึกษา 2559 1 ตัว 3,210.00
43 4120 - 001 - 0003/592 - 004 เครื่องปรับอากศ รายได้สถานศึกษา 2559 1 เครื่อง 32,000.00
44 4120 - 001 - 0003/592 - 001 เครื่องปรับอากาศ รายได้สถานศึกษา 2559 1 เครื่อง 32,000.00
45 4120 - 001 - 0003/592 - 002 - 003 เครื่องปรับอากาศ รายได้สถานศึกษา 2559 2 เครื่อง 64,000.00
46 7110 - 007 - 0003/592 - 001 - 020 โต๊ะคอมพิวเตอร์ รายได้สถานศึกษา 2559 20 ตัว 30,000.00
47 7110 - 007 - 0001/592 - 001 - 006 โต๊ะพับอเนกประสงค์ รายได้สถานศึกษา 2559 6 ตัว 9,240.00
48 7105 - 005 - 0002/592 - 005 - 010 เก้าอี้ ขาชุบโครเมี่ยม รายได้สถานศึกษา 2559 6 ตัว 7,680.00
49 7110 - 007 - 0001/592 - 007 - 031 โต๊ะพับอเนกประสงค์ รายได้สถานศึกษา 2559 25 ตัว 547,500.00
50 3405 - 001 - 0001/592 - 001 - 002 เครื่องเลื่อย 14 นิ้ว รายได้สถานศึกษา 2559 2 เครื่อง 38,520.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat