ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
  ข้อมูลทั้งหมด 1,209 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย
1 2310-004-0001 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2 สอบราคา งบประมาณ 2560 1
2 8455-001-00001 สายสร้อยประกอบครุยสภาสถาบัน รายได้ 2560 1 เส้น 26.00
3 8455-001-0002 สายสร้อยประกอบครุยผู้อำนวยการสภาสถาบัน รายได้ 2560 1 เส้น 25.00
4 5965-001-0001 ชุดไมโครโฟนสำหรับใช้ในห้องประชุม พร้อมชุดควบคุม งบประมาณ 2561 1 ชุด 150.00
5 7110-012-0001 ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง งบประมาณ 2561 1 ชุด 189.00
6 494-001 รุ่น DD 503
7 5962-004-0001 ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ งปม. 2014 49 500.00
8 6740-005-0001 กล้องถ่ายรูป Nikon d3100 งปม. 2011 21 000.00
9 571-001-004
10 543-001
11 5962-004-0002 ชุดฝึกวงจรดิจิตอลเทคนิค 1 งปม. 2014 29 300.00
12 7440-001-0001 เครื่องคอมพิวเตอร์ งปม. 2011 14 500.00
13 571-001-003
14 535-003
15 5962-004-0003 ชุดฝึกวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งปม. 2014 58 900.00
16 6720-009-0001 กล้องดิจิตอล CONON รุ่น Eos งปม. 2016 29 740.00
17 571-001-004
18 594-001 700D 300ช
19 6625-004-0001 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม งปม. 2014 129 000.00
20 เครื่องแยกส่งสัญญาณ บกศ 2016 2 250.00
21 571-001-004
22 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล มัลติมิเดีย 2 479.00
23 6625-004-0002 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ งปม. 2014 32 500.00
24 6720-005-0001 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล Sony งปม. 2009 12 000.00
25 571-001-004 XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3
26 523-001
27 ANSI Lumens
28 5835-002-0001 IBM Raek Server Systemx บกศ. 2013 79 850.00
29 7440-001-0001 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับ นร. งปม. 2009 20 450.00
30 564-001
31 521-007-001-080
32 9925-009-0001 โต๊ะหมู่บูชา 9 x 10 ติดทอง บกศ. 1999 15 000.00
33 7440-001-0001 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับครู งปม. 2009 22 800.00
34 422-001
35 521-008-001-002
36 7125-002-0001 ตู้กระจก 2 บานเลื่อน งปม. 2005 7 000.00
37 7440-001-0001 คอมพิวเตอร์ งปม. 2009 19 350.00
38 482-001
39 522-001-010
40 7430-003-0001 เครื่องถ่ายเอกสาร งปม. 2011 50 000.00
41 7440-001-0001 คอมพิวเตอร์ งปม. 2010 14 850.00
42 543-001
43 534-001-040
44 7440-001-0001 คอมพิวเตอร์ Brand ACER อุดหนุน 2013 20 000.00
45 6730-007-007 เครื่องฉาย(โปรเจคเตอร์) งปม. 2011 23 900.00
46 563-001
47 547-001
48 7440-001-0001 เครื่องพิมพ์ ST 50 ขนาด A3 งปม. 2008 25 000.00
49 6730-007-0007 เครื่องโปรเจคเตอร์ Sumsung บริจาค 2011 10 000.00
50 511-001

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat