ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล Link MOU
1 Advice Shop Hua Hin 110 อาคารหัวหินดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 061-5646556 N/A
2 Advice Shop สาขาปราณบุรี 200/11 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 087-7558904 N/A
3 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี 59/9 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032623707 N/A
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 17 ม.1 ต.หนองตาแต้ม อ. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-651832 N/A
5 คอนโดบ้านสรวลริมทราย ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ N/A
6 ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี 574 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-681699 N/A
7 ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ 63 ถ.นาราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-2471252 N/A
8 ที่ทำการไปรษณีย์สาขาปากน้ำปราณ 332 ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-631276 N/A
9 ที่ทำการไปรษณีย์สามร้อยยอด 2 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-688545 N/A
10 ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน 59/38 หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-520494-6 N/A
11 ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-622025 N/A
12 ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-689163 N/A
13 ธนาคารออมสินสาขาปราณบุรี 26/2 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-621441 N/A
14 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราณบุรี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-621442 N/A
15 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาลูกช้าง 123-124 ม.9 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 032-458600 N/A
16 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเฉลิมพระเกียรติ (หัวหิน) 99 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-520808 N/A
17 บริษัท ชัยรัชกิจหัวหินมอเตอร์เซลล์ จำกัด 555 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-8157782 MOU
18 บริษัท ซิเคด้า มาร์เก็ต จำกัด 83/159 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-536606 N/A
19 บริษัท ทวีศักดิ์ออโต้เซอร์วิส จำกัด 1/10 ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-512582 N/A
20 บริษัท ปราณบุรีพรีเมียร์ซัพพลาย จำกัด สาขาปราณบุรี 629 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 086-3087333 N/A
21 บริษัท ปราณบุรีพรีเมียร์ซัพพลาย จำกัด สาขาหัวหิน 1/103 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-547441 N/A
22 บริษัท ปราณบุรีฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด 15/15 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 093-1323638 N/A
23 บริษัท มังกรลักษณ์ จำกัด 166/5 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-52281-18 N/A
24 บริษัท มาสด้าประจวบ จำกัด สาขาปราณบุรี 69/38 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-621111 N/A
25 บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ ไดนามิค จำกัด 2/259 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-513176-7 N/A
26 บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จำกัด สาขาชะอำ 1315/24 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-890997 MOU
27 บริษัท ไทยธนา ประจวบ จำกัด 6/129 ม4 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-522511 N/A
28 บริษัท KOSOL TIRE SERVICES 1888/8 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-523112 MOU
29 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 01521 ปากน้ำปราณ จุด 1 166/5 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๐๙-๑๐๐๒๑๕๒-๑ MOU
30 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 06644 เคหะปราณบุรี ถนนทางหลวงชนบท ปข. 4020 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๐๙-๑๐๐๒๖๖๔-๔ MOU
31 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 07281 ปราณบุรี จุด 3 200/40 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0027281 MOU
32 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 11162 บ้านไร่เก่า 119/1 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0011162 MOU
33 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 11330 บ้านเขาน้อย 30/50 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0011330 MOU
34 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2756 ซอยบิณฑบาตร 21 ถ.พูนสุข ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๐๙-๑๐๐๒๒๗๕-๖ MOU
35 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 4598 ตลาดสดหัวหิน 160/5 ถ.ชมสินธุ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๐๙-๑๐๐๒๔๕๙-๘ MOU
36 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 5476 ตลาดฉัตรไชย 7/12 ถ.สระสรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๐๙-๑๐๐๒๕๔๗-๖ MOU
37 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 7327 ชุมชนบ่อฝ้าย 72/1 ชุมชนบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๐๙-๑๐๐๒๗๓๒-๗ MOU
38 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 7404 หมู่บ้านตะเกียบ 11/14 หมู่บ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๐๙-๑๐๐๒๗๔๐-๔ MOU
39 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 8317 ชุมชนเขาเต่า 105 หมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๐๙-๑๐๐๒๘๓๑-๗ MOU
40 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 8807 ถนนพลายงาม 6/1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0028807 MOU
41 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 8880 สวนสมเด็จ 2 10/43-33 หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๐๙-๑๐๐๒๘๘๘-๐ MOU
42 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา 9585 หม่อนไหม จุด 2 70 ม.1 ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0029585 MOU
43 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขา ชุมชนบางไทรน้อย 988/6 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 091-0026517 MOU
44 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดล่างค่ายธนะรัชต์ จุด 1 125/9 ถ.ค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0020610 MOU
45 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี จุด 2 200/3 ถ.รัฐบำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0023785 MOU
46 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาหมู่บ้านบ่อฝ้าย 100/13 ถ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0025567 MOU
47 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวถนน ซอย11 สาขาหัวถนน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0029984 MOU
48 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาเขาตะเกียบจุด 2 1/76-78 ถ.ตะเกียบซอย 0 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0027329 MOU
49 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาแยกหนองตาพต โฉนดที่ 82058 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 091-0011161 MOU
50 บริษัท ซีไอเอ็ม.คอร์ปอเรชั่น จำกัด 318/2 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 084-4490011 N/A

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat