ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล Link MOU
151 สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด 110/2 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 77150 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-681035 N/A
152 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จำกัด 70/9 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-3780465 N/A
153 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด 81/5 ม.15 ถ.วนาพัฒนะ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77210 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-812126-7 N/A
154 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 173 ถ.สวนสน ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ N/A
155 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.ประจวบศิริ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 7700 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ N/A
156 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 133/1 ถ.สุขใจ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-602270 N/A
157 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดประจวบฯ 275 ถ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-601066 N/A
158 สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611211 MOU
159 สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ประจวบคีรีขันธ์ (CAT) 45/1 ถ.สุขใจ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-602220 N/A
160 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 133/29-32 ถ.มหาราช2 ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-602272 N/A
161 สำนักงานบัญชี เค แอนด์ พี การบัญชี 186/3 ถ.สุขจิต ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-3484225 MOU
162 สำนักงานบางสะพานการบัญชี 339/15 ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 77140 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-8903019 N/A
163 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 73/15 ถ.สุขใจ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611973 N/A
164 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สละชีพ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 087-1548283 N/A
165 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สละชีพ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-6046379 N/A
166 สำนักงานมานิตย์การบัญชี 539/8 ม.2 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-601155 MOU
167 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 133/37 ถ.มหาราช 2 ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611334 N/A
168 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ (สาขาหัวหิน) ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-511928 N/A
169 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 63/2 ถ.สุขใจ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-602578 N/A
170 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611053 N/A
171 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 287 ถ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611030 N/A
172 สำนักงานเทศบาลตำบล กม.5 ม.7 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77210 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-600945 N/A
173 สำนักงานเทศบาลตำบลกุยบุรี 1 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 77150 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-681716 MOU
174 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ 487/1 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-661376 N/A
175 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ 487/1 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-661376 N/A
176 สำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่ 365 ม.1 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 77180 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-689004 N/A
177 สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 10 ถ.สู้ศึก ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611150 MOU
178 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-511047 N/A
179 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขั 5/18 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-602265 N/A
180 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบฯ 7 ถ.พิทักษ์ชาติ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-601963 MOU
181 สำนักงานไพบูลย์ธุรกิจการบัญชี 264 ถ.เกาะหลัก ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ MOU
182 หจก. ส.สมบูรณ์เอ็นจิเนียริ่ง การช่าง 483 ซ.พุทธบูชา 44 แยก 11 ถ.พุทธบูชา ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ 10140 ต.บางมด อ.เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 028-707113 N/A
183 หจก.บุญณิชา ก่อสร้าง 106/5 ม.6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-510296 MOU
184 หจก.มานะการโยธาและเพื่อน 90/1 ม.8 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-9422582 MOU
185 หจก.เอ ดับบลิว แคมเทค 121/4 ม.10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-182268 MOU
186 หจก.เอ็ม.เอ.เอ็นจิเนียริ่งคอนสตรัคชั่น 28/15 ถ.สุขสมบูรณ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-8341926 MOU
187 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวัฒนาค้าวัสดุ 504/2 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-603695 N/A
188 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาเกต 101 Homepro ประจวบฯ 57 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ MOU
189 ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำ-ทราย หิน 268/1 ม.1 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 77180 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 084-7184221 N/A
190 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี 825 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 77150 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-681312 N/A
191 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ 1 ม.9 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-810114 N/A
192 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู ม.1 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 77150 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 087-0085135 N/A
193 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง 15/4 ม.7 บ้านห้วยสัก ต. ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ 77170 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-817442-4 N/A
194 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง ม.1 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-2546496 N/A
195 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก ม.7 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77120 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-619016 N/A
196 องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี 99/9 ม.4 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ 77120 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-622752 N/A
197 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ถ.เพชรเกษมข้างคอกช้าง ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-578318 N/A
198 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 55 ม.5 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 082-0550505 N/A
199 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 77150 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-822269 N/A
200 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ถ. เพชรเกษม ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-556217 N/A

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat