ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล Link MOU
101 ร้านวันชัยการไฟฟ้า 30 หมู่ 11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-8818550 N/A
102 ร้านสมชัยแอร์ 33/5 ม.5 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-8038097 N/A
103 ร้านสอนมือสอง 60/16 ม.4 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-4338338 MOU
104 ร้านสามารถ การไฟฟ้า 32-34 ถ.พิทักษ์ชาติ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 085-1305711 N/A
105 ร้านสเวนเซ่นส์ สาขาโลตัสประจวบฯ 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 092-2234851 N/A
106 ร้านอู๊ดการไฟฟ้า 28/11 ม.5 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 061-6659229 N/A
107 ร้านเคนเจริญยนต์ 118/12 ม.9 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 083-3083767 N/A
108 ร้านเง็กการไฟฟ้า 38/2 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-671392 N/A
109 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น คลองวาฬ 471/2 ซ.เทศบาล 11 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ N/A
110 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหน้าโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 426,428 ถ.พิทักษ์ชาติ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ N/A
111 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (สาขานารอง) 41/1 ถ.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0024581 MOU
112 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ชุมชนบ้านค่าย 6570 108 ถ.ประจวบฯ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0026370 MOU
113 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ปตท.พิมพ์ศร 239/1 ม.16 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77210 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-811279 N/A
114 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบางนางรม 49/6 ถ.สวนสน ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ N/A
115 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาห้วยยาง 2/5 ม.5 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0011203 N/A
116 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อำเภอเมืองประจวบฯ 2 113 ถ.สละชีพ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 091-0024208 MOU
117 ร้านเล็ก ทีวี 69 ม.2 ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-0556550 N/A
118 ร้านเสียะแอร์ 145/3 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 77180 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-9116115 N/A
119 ร้านเอ็มเอฟไอเดีย 120/40-41 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 087-7685710 N/A
120 ร้านแสงเสียงการไฟฟ้า 30/38-39 ม.6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-7631935 N/A
121 ร้านแสงเสียงไฮเทค 31/32 ม.6 ถ.สุขสภิบาล ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-672067 N/A
122 ร้านแอดแอร์ 47/1 ม.3 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 093-1291425 N/A
123 ร้านโฟลคเซอร์วิส 117/1 ม.6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 087-8048929 N/A
124 ร้านโอ เอ็ม แอร์ & คอมพ์ 2 249 ม.1 ถ.กุยบุรีสามัคคี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 77150 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 086-1703230 MOU
125 ร้านโอเอซิส มิวสิค ไลน์ 35/7 ถ.เพชรเกษม ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-3039800 N/A
126 ร้านโอเอ็มแอร์ & คอมพ์ 14 ซ.พูลสามัคคี ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 083-3130907 MOU
127 ร้านโอเอ็มแอร์ & คอมพ์ 14 ซ.พูลสามัคคี ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 083-3130907 MOU
128 ร้านใหม่คาร์ออดิโอ 190 ม.4 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77210 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-0160073 N/A
129 ร้านไกด์คอมพิวเตอร์ 45/31 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-602241 N/A
130 ร้านไกรฤกษ์การไฟฟ้า 22/1 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 77150 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-9121595 N/A
131 ร้านไทม์ อินเตอร์เทค 129/2 ม.1 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77210 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 061-8283388 N/A
132 ร้านไทร์ พลัส อุดมออโต้ซัพพลาย 166 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ N/A
133 วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี 69 ม.5 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-820164 N/A
134 ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สู้ศึก ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-602005 N/A
135 ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 157 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 096-7378077 N/A
136 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบฯ 448 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-661654 N/A
137 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ถ.สละชีพ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-603991 N/A
138 สถานตรวจสภาพรถปวริศา 214/10 ถ.เกาะหลัก ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 087-1698056 MOU
139 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 214 ม.3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-600854 MOU
140 สถานีตำรวจภูธรตำบลคลองวาฬ 510 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-661470 N/A
141 สถานีตำรวจภูธรทับสะแก 180/6 ถ.เพชรเกษม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-671055 N/A
142 สถานีตำรวจภูธรประจวบคีรีขันธ์ 214 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-600856 MOU
143 สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย 822 ม.7 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77210 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-554390 N/A
144 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.12) 41 ซ.1 ถ.สวนสน ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-603275 N/A
145 สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบฯ 139 ถ.ประจวบศิริ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-550936 N/A
146 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสีดางาม จำกัด 89/9 ม.10 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-556037 N/A
147 สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านแสงอรุณ จำกัด 100 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-574271 N/A
148 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด 52/2 ม.4 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-651318 MOU
149 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสมอสาม จำกัด 30/1 ม.2 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-619048 N/A
150 สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด 110/2 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 77150 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-681036 N/A

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat