ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล Link MOU
1 AT T Boutique Hotel 582 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-661888 N/A
2 กองบิน 5 (แผนกขนส่ง) 135 ม.5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611031 N/A
3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบฯ ศาสลากลาง ถนนสละชีพ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 085-2286594 N/A
4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบฯ ศาสลากลาง ถนนสละชีพ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 085-2286594 N/A
5 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบฯ 58 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-603069 N/A
6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบฯ 40 ถ.ดอนเหียง ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611004 N/A
7 ครอสทู กุยบุรี รีสอร์ท 52 ม.13 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-601412-501 N/A
8 คลินิคแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 13/12 ถ.เลียบทางรถไฟ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 087-1519991 MOU
9 ค่ายพระมงกุฎเกล้ากองกำกับการ ตชด.ที่ 14 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-602693 N/A
10 ที่ทำการไปรษณีย์สามร้อยยอด 2 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 77180 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-688545 N/A
11 ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 77150 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-681430 N/A
12 ที่ว่าการอำเภอทับสะแก ถ.สุขาภิบาล ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-671721 N/A
13 ที่ว่าการอำเภอทับสะแก ม.4 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-671721 N/A
14 ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611753 N/A
15 ที่ว่าอำเภอปราณบุรี ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ 77120 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-621014 N/A
16 ธนาคารออมสิน สาขากุยบุรี 603 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 77130 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-681710 N/A
17 ธนาคารออมสิน สาขาทับสะแก 174 ม.11 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-671024 N/A
18 ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน 167/10 ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 77140 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-691234 N/A
19 ธนาคารออมสิน สาขาประจวบฯ 5 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611015 N/A
20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาประจวบฯ 49 ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-551115 N/A
21 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุยบุรี 446/3 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 77150 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-681220 N/A
22 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทับสะแก 180/10 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-671605 N/A
23 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทับสะแก ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ N/A
24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประจวบฯ 6 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611075 N/A
25 บริษัท พี.เค.สโตร์ ซัพพลาย จำกัด 99 ม.1 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 083-3082828 N/A
26 บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด 1 ม.7 ถ.เพชรเกษม-ยางชุม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-681578-81 MOU
27 บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 700/731 ม.3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 02-74078417 MOU
28 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจวบฯ 227-229 ถ.ประจวบศิริ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 085-4854672 MOU
29 บริษัท ตั้งเซ่งหลี (2555) จำกัด 34/1 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 77190 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 061-6520356 N/A
30 บริษัท ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 62 ม.3 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 77140 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 087-9129506 N/A
31 บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด 504 ถ.เพชรเกษม ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611415 N/A
32 บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 212 ม.16 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77210 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-811224-30 MOU
33 บริษัท ธนกฤต ดีเวลลอปเมนท์ 99 จำกัด 308 ม.1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-510413 N/A
34 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 227/229 ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-604718 N/A
35 บริษัท ป.ออโต้เซลล์ จำกัด สาขากุยบุรี 128 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 77150 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-4343767 N/A
36 บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด 40/14 หมู่12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3120266-73 MOU
37 บริษัท พีอาร์วี โปรดักส์ จำกัด 109/5 ม.5 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74100 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 034-849931 MOU
38 บริษัท มิตซูชะอำ (สิทธิภัณฑ์) จำกัด 329/1 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-471099 N/A
39 บริษัท มุนินทร์เม็กซ์ จำกัด 107/1 ม.5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ 77120 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-825621 MOU
40 บริษัท ว.บัญชา คอนสตรัคชั่น จำกัด 66/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-815445 N/A
41 บริษัท วงษ์ วิบูลย์ 421 ซ.เพชรเกษม 79 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160 ต.หนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 093-4639897 N/A
42 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 204/6-8 ถ.ประจวบศิริ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-5511636 N/A
43 บริษัท วีเคพี อิสเทิร์น จำกัด 142/5 ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 087-1386091 N/A
44 บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) 24/2 ม.3 ถ.พิทักษ์ชาติ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-604929 N/A
45 บริษัท สินแร่สาคร จำกัด 221 ม.3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-611521 MOU
46 บริษัท สิริกาญจน์ หัวหิน การบัญชี 34/104 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-9865392 MOU
47 บริษัท หัวหินการบัญชีและกฎหมาย จำกัด 42/142 ซ.หัวหิน 6 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-522500 N/A
48 บริษัท อาซีฟา จำกัด 5 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 02-6867777 MOU
49 บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จำกัด สาขาประจวบฯ 92/3 ม.16 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77210 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-7366616 MOU
50 บริษัท ฮอตพอท จำกัด (มหาชน) สาขาประจวบฯ 57 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ประจวบฯ 77000 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-652150 MOU

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat