ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 579 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล Link MOU
1 Asara vila&suite 53 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ MOU
2 JJ copy and com 19 ม.7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 083-7772273 N/A
3 Mummai Gallery 30/27 ถ.ราษฏร์พลี 1 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-470338 N/A
4 One Impression 225/54 ซ.ลองบีช ถ.ร่วมจิตร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ต. อ. จ. 086-7684837 N/A
5 studious Art studio 136/345 ซ.หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 085-7077123 N/A
6 The Banyan Golf Club 101 ม.9 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-616204 N/A
7 กลุ่มศิลปปูนปั้น 1/1 ม.4 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี N/A
8 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ผ้าบาติก 6 ม.5 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 086-3198617 N/A
9 กองการประปา เทศบาลเมืองชะอำ 503 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-471646 N/A
10 กองกำกับการสืบสวนตำรวจเพชรบุรี 66 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-402106 N/A
11 การประปาเพชรบุรี 90 ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-492300 N/A
12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่ายาง 145 ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 032-771079 N/A
13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบางสะพาน 148 ม.2 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-691571 N/A
14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านลาด 42/29 ม.6 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี N/A
15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหัวหิน 2/7 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-515997 N/A
16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอำ 48 ถ.ราษร์พลี 1 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-471534 N/A
17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้) 86 ม.5 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-598472 N/A
18 กิตติทัศน์แอร์ แอนด์ จานดาวเทียม 21/15 ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-410990 N/A
19 คณะบุคคลสำนักงานสุนทรการบัญชี 222/1 ม.1 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-401428-9 N/A
20 คาชัวน่ารีสอร์ท 33 ม.3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี N/A
21 ช่างประดิษฐ์หัวโขน 38 ถนนนอก ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี N/A
22 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี 146/33 ม.6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-415617 N/A
23 ด่านศุลกากรบ้านแหลม ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 032-481826 N/A
24 ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน 139 ม.13 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 086-325-7715 MOU
25 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี(กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ศาลากลางเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-425162 N/A
26 ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม ถ.เพชรบุรี-บ้านแหลม ฝั่งตะวันออก ต. อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 032-481168 N/A
27 ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง 9 ม.4 76160 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี N/A
28 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ม.3 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 032-783591 N/A
29 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดบ้านลาด 127 ม.7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 032-491286 N/A
30 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี 4 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-401143 N/A
31 ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ 63 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-471525 N/A
32 ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม 386 ม.2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 032-481097 N/A
33 ที่ทำการไปรษณีย์รับฝากนราธิป 275/3 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-471055 N/A
34 ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง 47/2 ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 032-494349 N/A
35 ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย 17/1 ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 032-562271 N/A
36 ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน 14 ม.3 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 032-459089 N/A
37 ที่ว่าการอำเภอชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-470365 N/A
38 ทีว่าการอำเภอท่ายาง 19 ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 032-461544 N/A
39 ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ม.7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 032-491316 N/A
40 ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม 20/10 ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 032-481168 N/A
41 ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง 9 ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี N/A
42 ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 032-562645 N/A
43 ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี N/A
44 ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน ถ.เขื่อนเพชร-แก่งกระจาน ต. อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 032-459118 N/A
45 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาชะอำ ต. อ. จ. 032-472074-51 N/A
46 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาท่ายาง ต. อ. จ. 032-461997 N/A
47 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาบ้านลาด ต. อ. จ. N/A
48 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาย่อยสะพานจอมเกล้า 032-413195-6 ต. อ. จ. N/A
49 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาย่อยหนองหญ้าปล้อง ต. อ. จ. 032-4199424-50 N/A
50 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาเขาย้อย ต. อ. จ. 032-562057-8 N/A

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat