ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล Link MOU
1 ธนาคารออมสิน ต. อ. จ. N/A
2 บ. มหานครเซอร์วิส จำกัด ต. อ. จ. N/A
3 บ. สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ต. อ. จ. N/A
4 บ. เค แอนด์ ยู เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด ต. อ. จ. N/A
5 บ.จตุรัตน์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แทกซ์ จำกัด ต. อ. จ. N/A
6 บ.ทวีสมุทร จำกัด ต. อ. จ. N/A
7 บ.ที.พี.เอส โปรดัก จำกัด ต. อ. จ. N/A
8 บ.น้ำแข็งเอกชัย จำกัด ต. อ. จ. N/A
9 บ.บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ต. อ. จ. N/A
10 บ.สหไพศาล อินดัสทรี จำกัด ต. อ. จ. N/A
11 บ.สื่อไทย จำกัด ต. อ. จ. N/A
12 บ.อินเด็กช์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด ต. อ. จ. N/A
13 บ.เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด ต. อ. จ. N/A
14 บ.โอเวอร์แลนด์ จำกัด ต. อ. จ. N/A
15 บริษัท KNS เซอร์วิสแอนด์ซับพลาย จำกัด ต. อ. จ. N/A
16 บริษัท ศิริชัยการประมง จำกัด ต. อ. จ. N/A
17 บริษัท เอเชียนแปซิฟิคแคน จำกัด ต. อ. จ. N/A
18 บริษัท เอเพ็กซ์เซอร์กิต (ไทยแลนด์) จำกัด ต. อ. จ. N/A
19 บริษัท โตโยต้าสมุทรสาคร จำกัด ต. อ. จ. N/A
20 บริษัท โอเวอร์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ต. อ. จ. N/A
21 บริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด ต. อ. จ. N/A
22 บริษัทเอ็กโก้ฟอร์จิ้ง โปรดักส์ จำกัด ต. อ. จ. N/A
23 ร้าน อ.นานาภัณฑ์ ต. อ. จ. N/A
24 ร้านชาญชัยแอร์ แอนด์ ซาวด์ ต. อ. จ. N/A
25 ร้านชิต อิเลคทริค ต. อ. จ. N/A
26 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ต. อ. จ. N/A
27 สำนักงานสอบบัญชีภาษีอากรไพลิน ต. อ. จ. N/A
28 สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ต. อ. จ. N/A
29 หจก. ดาวทอง มารีน แอนด์ เทเลคอม ต. อ. จ. N/A
30 หจก. อิษดาเซอร์วิส ต. อ. จ. N/A
31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี มาร์เก็ตติ้ว ซัพพลาย ต. อ. จ. N/A
32 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ต. อ. จ. N/A
33 อู่ นพรัตน์การช่าง ต. อ. จ. N/A
34 อู่ธนโชติเซอร์วิส ต. อ. จ. N/A
35 โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต. อ. จ. N/A
36 โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี ต. อ. จ. N/A

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat