ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 976 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล Link MOU
1 Advice Shop Hua Hin 110 อาคารหัวหินดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 061-5646556 N/A
2 Advice Shop สาขาปราณบุรี 200/11 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 087-7558904 N/A
3 Asara vila&suite 53 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ MOU
4 JJ copy and com 19 ม.7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 083-7772273 N/A
5 Mummai Gallery 30/27 ถ.ราษฏร์พลี 1 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-470338 N/A
6 One Impression 225/54 ซ.ลองบีช ถ.ร่วมจิตร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ต. อ. จ. 086-7684837 N/A
7 studious Art studio 136/345 ซ.หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 085-7077123 N/A
8 The Banyan Golf Club 101 ม.9 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-616204 N/A
9 กลุ่มศิลปปูนปั้น 1/1 ม.4 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี N/A
10 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ผ้าบาติก 6 ม.5 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 086-3198617 N/A
11 กองการประปา เทศบาลเมืองชะอำ 503 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-471646 N/A
12 กองกำกับการสืบสวนตำรวจเพชรบุรี 66 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-402106 N/A
13 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี 59/9 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032623707 N/A
14 การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ N/A
15 การประปาเพชรบุรี 90 ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-492300 N/A
16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่ายาง 145 ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 032-771079 N/A
17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบางสะพาน 148 ม.2 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-691571 N/A
18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านลาด 42/29 ม.6 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี N/A
19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหัวหิน 2/7 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-515997 N/A
20 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอำ 48 ถ.ราษร์พลี 1 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-471534 N/A
21 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 034820926-7 MOU
22 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 17 ม.1 ต.หนองตาแต้ม อ. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-651832 N/A
23 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน 148 หมู่ 6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-691300 MOU
24 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้) 86 ม.5 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-598472 N/A
25 กิตติทัศน์แอร์ แอนด์ จานดาวเทียม 21/15 ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-410990 N/A
26 คณะบุคคลสำนักงานสุนทรการบัญชี 222/1 ม.1 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-401428-9 N/A
27 คอนโดบ้านสรวลริมทราย ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ N/A
28 คาชัวน่ารีสอร์ท 33 ม.3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี N/A
29 ช่างประดิษฐ์หัวโขน 38 ถนนนอก ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี N/A
30 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี 146/33 ม.6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-415617 N/A
31 ดอนเจริญแอร์ บางสะพานน้อย 316/3 หมู่ 3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ N/A
32 ด่านศุลกากรบ้านแหลม ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 032-481826 N/A
33 ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน 139 ม.13 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 086-325-7715 MOU
34 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี(กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ศาลากลางเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-425162 N/A
35 ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพานน้อย ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-699145 N/A
36 ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม ถ.เพชรบุรี-บ้านแหลม ฝั่งตะวันออก ต. อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 032-481168 N/A
37 ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง 9 ม.4 76160 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี N/A
38 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ม.3 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 032-783591 N/A
39 ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี 574 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-681699 N/A
40 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดบ้านลาด 127 ม.7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 032-491286 N/A
41 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี 4 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 032-401143 N/A
42 ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ 63 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-471525 N/A
43 ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ 63 ถ.นาราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-2471252 N/A
44 ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย 106/1 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-699018 N/A
45 ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม 386 ม.2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 032-481097 N/A
46 ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนทอง ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ N/A
47 ที่ทำการไปรษณีย์รับฝากนราธิป 275/3 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-471055 N/A
48 ที่ทำการไปรษณีย์สาขาปากน้ำปราณ 332 ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-631276 N/A
49 ที่ทำการไปรษณีย์สามร้อยยอด 2 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-688545 N/A
50 ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง 47/2 ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 032-494349 N/A

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat