ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2560 2108-สถาปัตยกรรม เเผนการเรียน เเผนกวิชาสถาปัตยกรรม
2 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้า
3 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 2560 2101-ช่างยนต์ ช่างยนต์

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat