ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ ???????????????????????????ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคาร สถานที่


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ รายการ งบประมาณ งบปี ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 ???????????????????? 400 ???. ???????? 2551 2,500,000.00
2 ???????????????????? 5 ????? 4 ???? ???????? 2543 40,638,107.00
3 ??????????????????? 2,432 ???. ???????? 2529 7,732,620.00
4 ?????????????????? ???????? 2529 250,000.00
5 ?????????? 6 ????? ???????????????????????? ???????? 2529 1,137,100.00
6 ????????????????? 1 ???? ?????????? ???????? 2529 145,116.00
7 ??????? ???????? ???????? 2529 250,000.00
8 ???????????????????? 4 ????? 4 ???? ???????? 2539 12,687,796.00
9 ????????????????????????? ???????? 2533 4,874,857.00
10 ??????????????????????????????? ???????? 2529 1,901,083.00
11 ????????????????????????? ???????? 2529 1,901,083.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat