ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคาร สถานที่


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ รายการ งบประมาณ งบปี ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 อาคารโรงอาหารพื้นที่ 400 ตรม. ส่วนกลาง 2551 2,500,000.00
2 อาคารเรียนปฏิบัติงาน 5 จำนวน 4 ชั้น ส่วนกลาง 2543 40,638,107.00
3 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,432 ตรม. ส่วนกลาง 2529 7,732,620.00
4 บ้านพักผู้อำนวยการ ส่วนกลาง 2529 250,000.00
5 บ้านพักครู 6 หน่วย แบบโครงสร้างครึ่งหลังตึก ส่วนกลาง 2529 1,137,100.00
6 บ้านพักภารโรงชั้น 1 เมตร เดียวยกสูง ส่วนกลาง 2529 145,116.00
7 ห้องน้ำ ห้องสุขา ส่วนกลาง 2529 250,000.00
8 อาคารเรียนปฏิบัติงาน 4 จำนวน 4 ชั้น ส่วนกลาง 2539 12,687,796.00
9 แฟลตพักอาจารย์แบบครอบครัว ส่วนกลาง 2533 4,874,857.00
10 โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ส่วนกลาง 2529 1,901,083.00
11 โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ ส่วนกลาง 2529 1,901,083.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat