ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคาร สถานที่


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ รายการ งบประมาณ งบปี ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ชั้น 1 โรงอาหาร ชั้น 2 หอประชุม ส่วนกลาง 2559 5,403,500.00
2 โรงจอดรถจักรยายนต์สำหรับนักศึกษา 250 ตร.ม. ส่วนกลาง 2558 289,000.00
3 โรงจอดรถจักรยายนต์สำหรับนักศึกษา 415 ตร.ม. สถานศึกษา 2559 456,000.00
4 อาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์ ขนาดความกว้าง 8.40 เมตร ความยาว 49.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 415.80 ตารางเมตร สถานศึกษา 2558 455,000.00
5 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) กว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พ.ท. รวมไม่น้อยกว่า 300 ตาราเมตร สถานศึกษา 2557 398,298.00
6 อาคารอเนกประสงค์กว้าง 10.20 เมตร ยาว 30.00 เมตร พ.ท. รวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร สถานศึกษา 2557 551,000.00
7 หลังคาโค้ง (แผนกพณิชการ) สถานศึกษา 2554 1,945,000.00
8 อาคาร 1 อาคารอำนวยการ พื้นที่ 1500 ตรม. ส่วนกลาง 2553 15,999,000.00
9 หลังคาโค้ง (แผนกช่างอุตสาหกรรม) ส่วนกลาง 2553 1,769,308.00
10 อารคารเรียนและปฎิบัติการ อาคาร 11 ส่วนกลาง 2553 15,350,000.00
11 อาคารเเฟลต อาคาร 4 ชั้น none 2544 5,407,900.00
12 โรงรถ สถานศึกษา 2549 201,537.00
13 อาคารเรียนปฎิบัติการ อาคาร 10 ส่วนกลาง 2544 15,220,000.00
14 ป้อมยามวิทยาลัย ส่วนกลาง 2540 309,504.00
15 อาคารปฎิบัติการ อาคาร 9 ส่วนกลาง 2540 19,600,000.00
16 อาคารประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง 2538 163,840.00
17 ร้านค้าสหการ ส่วนกลาง 2538 501,760.00
18 อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร8 ส่วนกลาง 2537 20,250,000.00
19 อาคารกิจกรรมลูกเสือ ส่วนกลาง 2536 386,640.00
20 อาคารอเนกประสงค์ อาคาร1ชั้น เปิดโล่ง ส่วนกลาง 2535 153,600.00
21 อาคารเรียนและปฎิบัติการ อาคาร 7 ส่วนกลาง 2535 20,756,000.00
22 อาคารเรียนและปฎิบัติการ อาคาร 6 งบประมาณ 2530 ส่วนกลาง 2530 10,962,969.00
23 อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 ส่วนกลาง 2526 2,199,996.00
24 อาคารเรียนอาคาร 5 ส่วนกลาง 2526 2,900,000.00
25 อาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน อื่นๆ 2525 1,200,000.00
26 ห้องน้ำห้องส้วม ส่วนกลาง 2524 66,000.00
27 อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 3 ส่วนกลาง 2522 2,000,000.00
28 อาคารเรียนและปฎิบัติการ อาคาร 2 ส่วนกลาง 2520 1,450,000.00
29 หอประชุม ส่วนกลาง 2520 500,000.00
30 ห้องน้ำห้องส้วม ส่วนกลาง 2520 55,000.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat