ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคาร สถานที่


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ รายการ งบประมาณ งบปี ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 อาคารหมายเลข 20 (อาคารพัสดุ) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2523 ขนาด (กว้าง X ยาว) 17.6 x 8.30 จำนวน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 146.08 ตารางเมตร อื่นๆ 2523 0.00
2 อาคารหมายเลข 18 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2539 ขนาด (กว้าง X ยาว) 27.3X10 จำนวน 1 ชั้นครึ่ง พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 278.10 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2539 1,800,000.00
3 อาคารหมายเลข 17 (อาคารบ้านพักครู (อาคาร 24 ด.12)) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2529 ขนาด (กว้าง X ยาว) 7 X 9 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 63 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2529 143,000.00
4 อาคารหมายเลข 16 (อาคารบ้านพักครู (อาคาร 24 ด.11)) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2529 ขนาด (กว้าง X ยาว) 7X9 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 63 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2529 143,000.00
5 อาคารหมายเลข 15 (อาคารบ้านพักครู (อาคาร 24 ด.10)) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2527 ขนาด (กว้าง X ยาว) 7X9 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 63 ตารางเมตร none 2527 143,000.00
6 อาคารหมายเลข 14 (อาคารบ้านพักครู(อาคาร 24 ด.9)) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2527 ขนาด (กว้าง X ยาว) 7X9จำนวน 2 ชั้น (แบบคู่) พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 63 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2527 143,000.00
7 อาคารหมายเลข 13 (อาคารบ้านพักผู้อำนวยการ) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2539 ขนาด (กว้าง X ยาว) 6X8 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 96 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2529 360,000.00
8 อาคารหมายเลข 12 (อาคารแฟลตบ้านพักครู) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2539 ขนาด (กว้าง X ยาว) 27.4X11 จำนวน 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 1205.6 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2539 5,700,000.00
9 อาคารหมายเลข 11 (อาคารเรือนพยาบาล) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2482 ขนาด (กว้าง X ยาว) 8X11.25 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร อื่นๆ 2482 0.00
10 อาคารหมายเลข 10 (อาคารคณะคหกรรม) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2543 ขนาด (กว้าง X ยาว) 10X56 จำนวน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 4,000 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2543 29,390,000.00
11 อาคารหมายเลข 9 (อาคารคณะบริหารธุรกิจ 2) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2534 ขนาด (กว้างXยาว) 10X56 จำนวน 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 2240 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2535 12,450,000.00
12 อาคารหมายเลข 8 (อาคารคณะบริหารธุรกิจ) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2527 ขนาด (กว้างXยาว) 10X56 จำนวน 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 2240 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2527 6,534,000.00
13 อาคารหมายเลข 7 (อาคารคณะพื้นฐาน) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2522 ขนาด (กว้างXยาว) 32 X 9 จำนวน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 32X9X3 (กว้าง X ยาว X ชั้น) 864 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2522 2,427,500.00
14 อาคารหมายเลข 6 (อาคารศิลปกรรม 1) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2520 ขนาด (กว้างXยาว) 8X48 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 768 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2520 1,842,000.00
15 อาคารหมายเลข 5 (อาคารผลิตผล) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2539 ขนาด (กว้างXยาว) 10X42 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 840 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2536 4,159,000.00
16 อาคารหมายเลข 4 (อาคารศิลปกรรม 2) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2484ขนาด (กว้างXยาว) 16X26 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 832 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2484 1,200,000.00
17 อาคารหมายเลข 3 (หอประชุม) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2528 ขนาด (กว้างXยาว) 20X60 จำนวน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 1,200 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2528 2,837,080.00
18 อาคารหมายเลข 2 (อาคารประชาสัมพันธ์) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2537 ขนาด ( กว้างXยาว) 5.86X12 จำนวน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 70.32 ตารางเมตร อื่นๆ -
19 อาคารหมายเลข 1 (ตึกอุรุพงษ์) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2482 ขนาด(กว้างXยาว) 11X25จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 550 ตารางเมตร อื่นๆ 2482 16,330.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat