ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคาร สถานที่


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ รายการ งบประมาณ งบปี ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 อาคารเรือนรับรอง อื่นๆ 2560 1,700,000.00
2 อาคารองค์การนักวิชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย none 2559 995,638.00
3 อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ ส่วนกลาง 2558 6,000,000.00
4 อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม. กว้าง 22.50 เมตร ยาว 17.50 เมตร พื้นที่ใช้สอย 1,253.90 ตร.ม. ส่วนกลาง 2556 9,099,000.00
5 อาคารอเนกประสงค์ (โครงสร้างฐานราก คานคอดิน คานเวที) กว้าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร ส่วนกลาง 2552 958,000.00
6 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ส่วนกลาง 2555 22,100,000.00
7 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 4,000 ม² กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร ส่วนกลาง 2544 18,000,000.00
8 อาคารเรียนและปฏิบัติการตึก 4 ชั้น ขนาด 4,000 ม² กว้าง 20 ยาว 50 เมตร ส่วนกลาง 2538 20,800,000.00
9 อาคารเรียนและปฏิบัติการตึก 5 ชั้น 30 ห้อง กว้าง 10 เมตร ยาว 65 เมตร ส่วนกลาง 2536 17,570,000.00
10 อาคารปฏิบัติการตึก 4 ชั้น 11 ห้อง กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ส่วนกลาง 2534 11,298,681.00
11 อาคารเรียนและปฏิบัติการตึก 4 ชั้น18 ห้อง กว้าง 9.5 เมตร ยาว 54 เมตร ส่วนกลาง 2529 8,681,384.00
12 อาคารเรียนปฏิบัติการตึก 4 ชั้น 19 ห้อง กว้าง 9 เมตร ยาว 50 เมตร ส่วนกลาง 2523 5,001,000.00
13 อาคารปฏิบัติการคหกรรม ตึก 2 ชั้น 7 ห้อง กว้าง 8.5 เมตร ยาว 48 เมตร ส่วนกลาง 2521 1,750,000.00
14 อาคารเรียนตึก 3 ชั้น 11 ห้อง กว้าง 10 เมตร ยาว 36 เมตร ส่วนกลาง 2521 1,500,000.00
15 โรงอาคารกว้าง 4.5 เมตร ยาว 20.3 เมตร ส่วนกลาง 2518 500,000.00
16 โรงฝึกงานช่างเชื่อมโลหะแผ่น 1 ชั้ 6 ห้อง กว้าง 24 เมตร ยาว 28 เมตร ส่วนกลาง 2518 120,000.00
17 อาคารสำนักงานไม้ 2 ชั้น 8 ห้อง กว้าง 10 เมตร ยาว 56 เมตร ส่วนกลาง 2515 1,000,000.00
18 อาคารสำนกังานไม้ 2 ชั้น 8 ห้อง กว้าง 11 เมตร ยาว 40 เมตร อื่นๆ 2502 350,000.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat