ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ ???????????????????????ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคาร สถานที่


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ รายการ งบประมาณ งบปี ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 ???????????????? 6 ???? ????? 2540 62,800,000.00
2 ???????????????? 3 ???? ????? 2535 11,432,476.00
3 ????? 8 ????? 2525 5,450,500.00
4 ????? 7 ????? 2535 11,432,476.00
5 ????? 6 ????? 2517 297,000.00
6 ????? 5 ????? 2514 272,000.00
7 ????? 4 ????? 2516 29,724.00
8 ????? 3 ????? 2520 2,780,000.00
9 ????? 2 ????? 2522 3,579,000.00
10 ???????????????????? ????? 2537 21,731,405.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat