ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคาร สถานที่


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ รายการ งบประมาณ งบปี ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 อาคารเอนกประสงค์ 6 ชั้น อื่นๆ 2540 62,800,000.00
2 อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น อื่นๆ 2535 11,432,476.00
3 อาคาร 8 อื่นๆ 2525 5,450,500.00
4 อาคาร 7 อื่นๆ 2535 11,432,476.00
5 อาคาร 6 อื่นๆ 2517 297,000.00
6 อาคาร 5 อื่นๆ 2514 272,000.00
7 อาคาร 4 อื่นๆ 2516 29,724.00
8 อาคาร 3 อื่นๆ 2520 2,780,000.00
9 อาคาร 2 อื่นๆ 2522 3,579,000.00
10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อื่นๆ 2537 21,731,405.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat