ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคาร สถานที่


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ รายการ งบประมาณ งบปี ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 อาคารหมายเลข 20 (อาคารพัสดุ) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2523 ขนาด (กว้าง X ยาว) 17.6 x 8.30 จำนวน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 146.08 ตารางเมตร อื่นๆ 2523 0.00
2 อาคารหมายเลข 18 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2539 ขนาด (กว้าง X ยาว) 27.3X10 จำนวน 1 ชั้นครึ่ง พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 278.10 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2539 1,800,000.00
3 อาคารหมายเลข 17 (อาคารบ้านพักครู (อาคาร 24 ด.12)) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2529 ขนาด (กว้าง X ยาว) 7 X 9 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 63 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2529 143,000.00
4 อาคารหมายเลข 16 (อาคารบ้านพักครู (อาคาร 24 ด.11)) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2529 ขนาด (กว้าง X ยาว) 7X9 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 63 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2529 143,000.00
5 อาคารหมายเลข 15 (อาคารบ้านพักครู (อาคาร 24 ด.10)) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2527 ขนาด (กว้าง X ยาว) 7X9 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 63 ตารางเมตร none 2527 143,000.00
6 อาคารหมายเลข 14 (อาคารบ้านพักครู(อาคาร 24 ด.9)) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2527 ขนาด (กว้าง X ยาว) 7X9จำนวน 2 ชั้น (แบบคู่) พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 63 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2527 143,000.00
7 อาคารหมายเลข 13 (อาคารบ้านพักผู้อำนวยการ) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2539 ขนาด (กว้าง X ยาว) 6X8 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 96 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2529 360,000.00
8 อาคารหมายเลข 12 (อาคารแฟลตบ้านพักครู) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2539 ขนาด (กว้าง X ยาว) 27.4X11 จำนวน 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 1205.6 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2539 5,700,000.00
9 อาคารหมายเลข 11 (อาคารเรือนพยาบาล) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2482 ขนาด (กว้าง X ยาว) 8X11.25 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร อื่นๆ 2482 0.00
10 อาคารหมายเลข 10 (อาคารคณะคหกรรม) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2543 ขนาด (กว้าง X ยาว) 10X56 จำนวน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 4,000 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2543 29,390,000.00
11 อาคารหมายเลข 9 (อาคารคณะบริหารธุรกิจ 2) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2534 ขนาด (กว้างXยาว) 10X56 จำนวน 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 2240 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2535 12,450,000.00
12 อาคารหมายเลข 8 (อาคารคณะบริหารธุรกิจ) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2527 ขนาด (กว้างXยาว) 10X56 จำนวน 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 2240 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2527 6,534,000.00
13 อาคารหมายเลข 7 (อาคารคณะพื้นฐาน) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2522 ขนาด (กว้างXยาว) 32 X 9 จำนวน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 32X9X3 (กว้าง X ยาว X ชั้น) 864 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2522 2,427,500.00
14 อาคารเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม. ส่วนกลาง 2559 24,550,000.00
15 อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ 1,088 ตร.ม. ส่วนกลาง 2558 9,100,000.00
16 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ อาคาร 2 ส่วนกลาง 2556 24,985,000.00
17 อาคารหอประชุมพระเทพวงศาจารย์ ส่วนกลาง 2554 2,600,000.00
18 อาคารศูนย์วิทยบริการ ตึกกรมหมื่นจิตรภักดี ส่วนกลาง 2548 7,697,000.00
19 อาคารปฏิบัติการ อาคาร 16 ส่วนกลาง 2536 9,980,000.00
20 อาคารปีแห่งคุณภาพ ส่วนกลาง 2528 4,000,000.00
21 อาคารอาชีวครบวงจร (แผนกช่างไฟฟ้า) ส่วนกลาง 2527 2,000,000.00
22 โรงฝึกงานแผนกช่างเทคนิคเทคนิคอุตสาหกรรม ส่วนกลาง 2528 300,000.00
23 อาคารเรียน 8 อื่นๆ 2522 2,495,000.00
24 โรงฝึกงานช่างเทคนิคพื้นฐาน อื่นๆ 2516 78,000.00
25 โรงฝึกงานช่างเชื่อมโลหะ อื่นๆ 2515 300,000.00
26 โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน อื่นๆ 2515 300,000.00
27 โรงฝึกงานแผนกช่างก่อสร้าง อื่นๆ 2511 2,700,000.00
28 อาคารเรียน 3 อื่นๆ 2510 1,000,000.00
29 โรงฝึกงานช่างยนต์ อื่นๆ 2509 200,000.00
30 อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ชั้น 1 โรงอาหาร ชั้น 2 หอประชุม ส่วนกลาง 2559 5,403,500.00
31 โรงจอดรถจักรยายนต์สำหรับนักศึกษา 250 ตร.ม. ส่วนกลาง 2558 289,000.00
32 โรงจอดรถจักรยายนต์สำหรับนักศึกษา 415 ตร.ม. สถานศึกษา 2559 456,000.00
33 อาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์ ขนาดความกว้าง 8.40 เมตร ความยาว 49.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 415.80 ตารางเมตร สถานศึกษา 2558 455,000.00
34 อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) กว้าง 10.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พ.ท. รวมไม่น้อยกว่า 300 ตาราเมตร สถานศึกษา 2557 398,298.00
35 อาคารอเนกประสงค์กว้าง 10.20 เมตร ยาว 30.00 เมตร พ.ท. รวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร สถานศึกษา 2557 551,000.00
36 หลังคาโค้ง (แผนกพณิชการ) สถานศึกษา 2554 1,945,000.00
37 อาคาร 1 อาคารอำนวยการ พื้นที่ 1500 ตรม. ส่วนกลาง 2553 15,999,000.00
38 หลังคาโค้ง (แผนกช่างอุตสาหกรรม) ส่วนกลาง 2553 1,769,308.00
39 อารคารเรียนและปฎิบัติการ อาคาร 11 ส่วนกลาง 2553 15,350,000.00
40 อาคารเเฟลต อาคาร 4 ชั้น none 2544 5,407,900.00
41 โรงรถ สถานศึกษา 2549 201,537.00
42 อาคารหมายเลข 6 (อาคารศิลปกรรม 1) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2520 ขนาด (กว้างXยาว) 8X48 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 768 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2520 1,842,000.00
43 อาคารเรียนปฎิบัติการ อาคาร 10 ส่วนกลาง 2544 15,220,000.00
44 ป้อมยามวิทยาลัย ส่วนกลาง 2540 309,504.00
45 อาคารหมายเลข 5 (อาคารผลิตผล) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2539 ขนาด (กว้างXยาว) 10X42 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 840 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2536 4,159,000.00
46 อาคารปฎิบัติการ อาคาร 9 ส่วนกลาง 2540 19,600,000.00
47 อาคารประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง 2538 163,840.00
48 อาคารหมายเลข 4 (อาคารศิลปกรรม 2) ก่อสร้างปีพ.ศ. 2484ขนาด (กว้างXยาว) 16X26 จำนวน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (กว้าง X ยาว X ชั้น) 832 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2484 1,200,000.00
49 ร้านค้าสหการ ส่วนกลาง 2538 501,760.00
50 ถนนคอนกรีต 1500 ตร.ม. none 2543 1,154,000.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat