ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 5,374 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1
5521061041 170990112xxxx กฤษดา ศรีลาอาจ 28/04/xxxx การก่อสร้าง ก่อสร้าง
2
5521061048 170990100xxxx ณรงค์ฤทธิ์ แจ้งสว่าง 16/10/xxxx การก่อสร้าง ก่อสร้าง
3
5621011037 170990117xxxx เสถียร อ่วมสอาด 09/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
4
5621041065 170990097xxxx นันทภัทร เจริญรักษา 29/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
5
5621061040 110370207xxxx เจตพนธ์ เอี่ยมทราย 09/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
6
5621061048 184990017xxxx ทักษิณ เสนารา 05/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
7
5621081030 170040025xxxx ภาวินี แท่นทรัพย์ 02/09/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
8
5622031014 173990175xxxx บุญยวรรณ ประจวบวัน 02/04/xxxx การเลขานุการ การเลขานุการ
9
5622031023 170990116xxxx วิชณี ยอดธรรม 22/09/xxxx การเลขานุการ การเลขานุการ
10
5622041029 170990116xxxx มงคลศักดิ์ ศิริมงคล 29/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11
5623011009 145110023xxxx รัชนก บัวสูง 07/11/xxxx วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
12
5623011013 170990115xxxx ศิวกร ล่ามูลสาย 22/08/xxxx วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
13
5623011021 170990115xxxx อทิตยา ชุ่มนาค 03/08/xxxx วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
14
5623021001 170990114xxxx กาย ระฆุวงศ์รังษี 13/07/xxxx การออกแบบ การออกแบบ
15
5623041005 180990081xxxx มฆวัน ลิ้มวงศ์พิพัฒน์ 11/09/xxxx ศิลปกรรมเซรามิก ศิลปกรรมเซรามิก
16
5631042069 170080006xxxx ณัฐดนัย ร้อยเอก 28/11/xxxx ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า
17
5721011002 170980030xxxx กิตติธัช อารีดี 28/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
18
5721011005 170990123xxxx จิรศักดิ์ จูเมฆา 13/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
19
5721011008 170990123xxxx ชัยวัฒน์ เปลี่ยนศรี 13/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
20
5721011034 170990121xxxx ภูคิน คันธานุรักษ์ 24/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
21
5721011066 170990119xxxx ปณิธิ วานิชกุล 20/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
22
5721011071 174030015xxxx อนุ พันธ์เวช 16/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
23
5721011074 170990125xxxx ศรัณย์ดา รุจจารี 14/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
24
5721011080 111990074xxxx สุทธิพงศ์ กล่อมจิตต์ 16/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
25
5721011089 170980030xxxx คณาวุฒิ ทาไว 28/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
26
5721011090 111990082xxxx ชนาภัทร เสียงเพราะ 09/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
27
5721011094 171050037xxxx ณัฐกิตติ์ ทองเปลว 14/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
28
5721011098 170990123xxxx ธนภัตร ไฝ่นุ้ย 30/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
29
5721011099 170970021xxxx ธนวัฒน์ ตระกูลดี 29/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
30
5721011100 170990122xxxx ธิติสรณ์ เซี่ยงหลิว 18/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
31
5721011104 110200298xxxx ปรเมษฐ์ ศิริสมบัติ 12/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
32
5721011109 170040027xxxx พจน์อนันท์ ภักตร์เขียว 27/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
33
5721011110 110200288xxxx ภัทรกร ชาญนอก 20/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
34
5721011111 170040028xxxx ภานุพงศ์ สุขบุญชูเทพ 09/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
35
5721011120 174030017xxxx สราวุธ พานิชเจริญ 10/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
36
5721011121 170990099xxxx ศักดิ์สิทธิ์ สุขโต 25/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
37
5721011126 174980023xxxx สิริภัท สร้อยระย้า 19/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
38
5721011128 170990124xxxx สุทัศน์ คงคาใส 26/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
39
5721011140 170980031xxxx วิษณุ ขุนทอง 25/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
40
5721021005 170980030xxxx ฉัตรชัย ลัดดาวรากรณ์ 21/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
41
5721021035 170990117xxxx อภิวัฒน์ ชื่นจำรัส 17/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
42
5721021056 170970021xxxx นัทวุฒิ เชาววัตร์ 02/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
43
5721021079 170970022xxxx อภิสิทธิ์ แป้นน้อย 19/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
44
5721021098 110020142xxxx สิทธิโชค ลีฮุย 06/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
45
5721021101 270020002xxxx ตรีกวินท์ อิ่นคำ 24/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
46
5721032002 170990122xxxx เจษฎา เชิดชู 04/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
47
5721032009 170040023xxxx ธนาวิทย์ เกิดแก้ว 20/01/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
48
5721032011 171050033xxxx ปณิธาน หลงรอด 17/04/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
49
5721032013 110070256xxxx พีรวิชญ์ กุมกร 17/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
50
5721032015 170990115xxxx วัชรพงษ์ เดชปราบ 19/09/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
51
5721032020 145050016xxxx ศราวุธ ฝ่ายศูนย์ 26/07/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
52
5721032023 170990114xxxx สามารถ แก้วมูล 10/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
53
5721032032 170980023xxxx สิทธิโชค พรหมสวัสดิ์ 03/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
54
5721041002 170990122xxxx คฑาวุธ เปี๊ยะภิรมย์ 08/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
55
5721041067 170040026xxxx ประเสริฐศักดิ์ เผือกพูนผล 08/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
56
5721041071 170990121xxxx ภัทรพล อินทรสุวรรณ 01/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
57
5721041079 170990121xxxx ศาตนันท์ เงินยิ่ง 25/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
58
5721041089 170990125xxxx นพดล อยู่ประเสริฐ 10/02/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
59
5721051082 170980031xxxx นิวัฒน์พงค์ วิริยาลัย 16/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
60
5721061008 170990126xxxx ณัฐภูมิ นาคเอี่ยม 23/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
61
5721061013 170990123xxxx ธีรพันธ์ สุจินดาวงศ์ 20/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
62
5721061024 170990104xxxx วิทวัส เปลื่องชนะ 27/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
63
5721061027 285990001xxxx ศิรภูมิ ประเสริฐลักษณา 15/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
64
5721061036 070038906xxxx อ่อง จำดี 04/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
65
5721061039 177060025xxxx กิชภากานต์ วงศ์ทวีทรัพย์ 12/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
66
5721061040 170990122xxxx เกียรติศักดิ์ เสขะพันธ์ 29/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
67
5721061045 170990120xxxx จิรายุส นิลจินดา 19/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
68
5721061050 170990124xxxx ณัฐพงษ์ หงษ์ทอง 06/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
69
5721061052 170990113xxxx ทีปพล เยื่อทองเทศ 03/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
70
5721061053 170030007xxxx ธีรนันท์ นาคผง 29/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
71
5721061055 170990116xxxx นลธวัช ชุ่มจันทร์ 29/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
72
5721061056 170990124xxxx นิพนธ์ พุ่มทอง 09/01/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
73
5721061057 170990121xxxx ภัทราวุธ แจ้งกิจ 06/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
74
5721061061 170990113xxxx วชิรพงษ์ พรมสุรินทร์ 04/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
75
5721061069 170990126xxxx สงกรานต์ พรมวัง 13/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
76
5721061071 170970018xxxx สราวุฒิ อยู่บัว 15/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
77
5721101001 170980030xxxx กฤษฎา ยางสง่า 29/06/xxxx ช่างเขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกล
78
5722011055 171050037xxxx นิภาพร สุขแจ่ม 14/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
79
5722021024 170990120xxxx ศาตพร โกมลมน 25/04/xxxx การตลาด การตลาด
80
5722041006 170080007xxxx จิราพัชร เทียมปาน 29/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
81
5722041066 185040008xxxx ขวัญเรือน นาคงาม 17/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82
5722041077 110370259xxxx ธรวิสุทธิ์ บุญนาค 26/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
83
5722041097 170990121xxxx กนกภัทร ขวัญชื่น 20/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
84
5722041100 170990126xxxx จีรวัฒน์ ศิรินาวี 16/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
85
5722112009 149990021xxxx นัยนา โคตรสขึง 19/11/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
86
5723011004 160990042xxxx ณัฐณิชา รักธรรม 11/01/xxxx วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
87
5723011005 170990122xxxx ณัฐดนัย ตุ่มทอง 21/09/xxxx วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
88
5723011006 170040027xxxx ธีระพล มหานาม 10/08/xxxx วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
89
5723011014 157990078xxxx ภุชงค์ ขำโขนงงาม 29/05/xxxx วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
90
5723011015 170970019xxxx รัชชานนท์ เหมือนจินดา 08/07/xxxx วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
91
5723011017 170990124xxxx ศุภโชค แสงใส 24/12/xxxx วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
92
5723041003 154060010xxxx ชิษณุพงศ์ อินทร์สุข 25/06/xxxx ศิลปกรรมเซรามิก ศิลปกรรมเซรามิก
93
5723041007 170980031xxxx วิศวะ วอนเทียน 13/03/xxxx ศิลปกรรมเซรามิก ศิลปกรรมเซรามิก
94
5723041010 173990172xxxx ธงชัย อยู่ถนอม 24/09/xxxx ศิลปกรรมเซรามิก ศิลปกรรมเซรามิก
95
5723082003 127990051xxxx กรัณฑ์ บุตรวงษ์ 29/09/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย
96
5723082006 170990119xxxx จุฑามาศ แซ่อื้อ 26/03/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย
97
5723082026 170990123xxxx ณัฐวุฒิ ทวี 19/11/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย
98
5723082034 170980030xxxx ภาคิน หัสเขต 22/10/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย
99
5723082041 170090003xxxx อาลิสา นาคผจญ 22/09/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย
100
5724041048 170990117xxxx สุพิชา กมศิลป์ 30/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ