ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นข้อมูลที่ได้จากข้อมูลของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สถาบันมีข้อมูลของ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม


ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ เอกสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม ไฟล์เอกสาร
1 ในเขตเทศบาลตำบลวังขนายจะเป็นพื้นที่กึ่งเกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม
2 แผนที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
3 จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอท่าม่วง