ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
401 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7330-007-0002/591-002 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
402 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7330-007-0002/591-001 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
403 26 ม.ค. 2560 26 ม.ค. 2560 7110-013-0003/592-051 โพเดียม ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์อื่น 0 ปี
404 26 ม.ค. 2560 26 ม.ค. 2560 7110-013-0003/592-050 โพเดียม ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์อื่น 0 ปี
405 29 มี.ค. 2559 29 มี.ค. 2559 7110-007-0002/592-002 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
406 29 มี.ค. 2559 29 มี.ค. 2559 7110-007-0001/592-001 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
407 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-120 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
408 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-119 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
409 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-118 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
410 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-117 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
411 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-116 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
412 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-115 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
413 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-114 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
414 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-113 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
415 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-112 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
416 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-111 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
417 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-110 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
418 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-109 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
419 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-108 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
420 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-107 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
421 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-106 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
422 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-105 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
423 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-104 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
424 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-103 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
425 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-102 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
426 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-101 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
427 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-100 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
428 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-099 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
429 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-098 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
430 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-097 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
431 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-096 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
432 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-095 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
433 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-094 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
434 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-093 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
435 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-092 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
436 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-091 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
437 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-090 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
438 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-089 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
439 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-088 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
440 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-087 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
441 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-086 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
442 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-085 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
443 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-084 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
444 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-083 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
445 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-082 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
446 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-081 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
447 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-080 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
448 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-079 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
449 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-078 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
450 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-077 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี