ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
351 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-026 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
352 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-025 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
353 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-024 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
354 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-023 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
355 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-022 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
356 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-021 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
357 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-020 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
358 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-019 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
359 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-018 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
360 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-017 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
361 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-016 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
362 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-015 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
363 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-014 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
364 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-013 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
365 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-012 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
366 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-011 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
367 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-010 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
368 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-009 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
369 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-008 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
370 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-007 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
371 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-006 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
372 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-005 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
373 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-004 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
374 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-003 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
375 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-002 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
376 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
377 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-029 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
378 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-028 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
379 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-027 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
380 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-026 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
381 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-025 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
382 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-024 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
383 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-023 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
384 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-022 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
385 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-021 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
386 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-020 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
387 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-019 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
388 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-018 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
389 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-017 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
390 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-016 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
391 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-015 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
392 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-014 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
393 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-013 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
394 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-012 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
395 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-011 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
396 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-010 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
397 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-009 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
398 17 ก.พ. 2559 17 ก.พ. 2559 7330-007-0003/592-008 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
399 28 เม.ย. 2559 28 เม.ย. 2559 7330-007-0002/592-021 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
400 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7330-007-0002/591-003 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี