ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
301 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-076 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
302 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-075 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
303 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-074 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
304 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-073 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
305 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-072 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
306 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-071 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
307 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-070 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
308 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-069 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
309 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-068 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
310 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-067 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
311 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-066 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
312 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-065 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
313 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-064 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
314 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-063 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
315 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-062 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
316 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-061 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
317 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-060 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
318 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-059 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
319 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-058 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
320 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-057 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
321 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-056 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
322 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-055 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
323 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-054 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
324 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-053 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
325 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-052 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
326 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-051 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
327 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-050 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
328 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-049 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
329 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-048 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
330 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-047 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
331 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-046 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
332 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-045 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
333 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-044 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
334 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-043 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
335 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-042 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
336 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-041 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
337 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-040 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
338 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-039 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
339 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-038 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
340 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-037 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
341 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-036 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
342 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-035 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
343 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-034 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
344 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-033 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
345 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-032 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
346 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-031 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
347 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-030 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
348 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-029 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
349 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-028 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
350 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-027 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี