ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
251 26 ก.ค.2559 26 ก.ค.2559 7440-001-0002/592-012 โน๊ตบุค ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
252 26 ก.ค.2559 26 ก.ค.2559 7440-001-0002/592-011 โน๊ตบุค ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
253 8 ส.ค. 2559 8 ส.ค. 2559 7440-001-0001/592-579 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
254 8 ส.ค. 2559 8 ส.ค. 2559 7440-001-0001/592-579 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
255 22 ก.ค. 2559 22 ก.ค. 2559 7440-001-0001/592-578 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
256 27 มิ.ย. 2559 27 มิ.ย. 2559 7440-001-0001/592-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
257 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-120 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
258 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-119 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
259 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-118 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
260 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-117 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
261 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-116 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
262 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-115 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
263 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-114 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
264 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-113 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
265 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-112 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
266 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-111 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
267 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-110 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
268 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-109 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
269 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-108 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
270 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-107 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
271 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-106 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
272 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-105 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
273 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-104 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
274 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-103 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
275 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-102 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
276 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-101 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
277 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-100 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
278 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-099 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
279 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-098 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
280 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-097 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
281 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-096 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
282 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-095 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
283 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-094 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
284 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-093 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
285 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-092 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
286 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-091 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
287 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-090 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
288 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-089 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
289 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-088 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
290 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-087 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
291 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-086 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
292 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-085 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
293 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-084 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
294 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-083 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
295 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-082 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
296 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-081 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
297 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-080 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
298 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-079 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
299 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-078 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
300 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7440-001-0001/591-077 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี