ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
201 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-035 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
202 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-034 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
203 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-033 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
204 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-032 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
205 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-031 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
206 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-030 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
207 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-029 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
208 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-028 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
209 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-027 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
210 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-026 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
211 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-025 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
212 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-024 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
213 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-023 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
214 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-022 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
215 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-021 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
216 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-020 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
217 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-019 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
218 27 มิ.ย. 2560 27 มิ.ย. 2560 6710-004-0001/602-001 กล้องวงจรปิด ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 ปี
219 27 มิ.ย. 2560 27 มิ.ย. 2560 6670-001-0001/602-002 เครื่องตรวจจับควัน ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์อื่น 0 ปี
220 27 มิ.ย. 2560 27 มิ.ย. 2560 6670-001-0001/602-001 เครื่องตรวจจับควัน ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์อื่น 0 ปี
221 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 5999-006-0001/601-001 ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย สอบราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
222 1 พ.ค. 2560 1 พ.ค. 2560 5965-002-0001/602-004 ลำโพง ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
223 1 พ.ค. 2560 1 พ.ค. 2560 5965-002-0001/602-003 ลำโพง ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
224 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 5965-002-0001/602-002 ลำโพง ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
225 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 5965-002-0001/602-001 ลำโพง ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
226 8 มิ.ย. 2560 8 มิ.ย. 2560 5805-005-0001/602-001 เครื่องโทรสาร ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
227 9 พ.ค. 2560 9 พ.ค. 2560 4220-001-0002/602-002 เครื่องกรองน้ำ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์อื่น 0 ปี
228 9 พ.ค. 2560 9 พ.ค. 2560 4220-001-0002/602-001 เครื่องกรองน้ำ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์อื่น 0 ปี
229 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 4120-001-0005/601-023 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
230 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 4120-001-0005/601-022 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
231 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 4120-001-0005/601-021 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
232 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 4120-001-0005/601-020 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
233 17 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2560 4110-002-0002/602-002 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
234 17 ก.ค. 2560 17 ก.ค. 2560 4110-002-0002/602-001 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
235 10 ส.ค. 2559 10 ส.ค. 2559 7440-001-0004/593-088 เครื่องพิมพ์ ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
236 29 ก.ย. 2559 29 ก.ย. 2559 7440-001-0004/593-001 เครื่องพิมพ์ ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
237 13 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2559 7440-001-0004/592-086 เครื่องพิมพ์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
238 13 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2559 7440-001-0004/592-085 เครื่องพิมพ์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
239 24 ก.พ. 2559 24 ก.พ. 2559 7440-001-0004/592-003 เครื่องพิมพ์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
240 27 มิ.ย. 2559 27 มิ.ย. 2559 7440-001-0003/592-003 จอ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ชุด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
241 2 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 7440-001-0002/593-022 โน๊ตบุค ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
242 2 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 7440-001-0002/593-021 โน๊ตบุค ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
243 2 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 7440-001-0002/593-020 โน๊ตบุค ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
244 2 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 7440-001-0002/593-019 โน๊ตบุค ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
245 2 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 7440-001-0002/593-018 โน๊ตบุค ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
246 2 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 7440-001-0002/593-017 โน๊ตบุค ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
247 2 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 7440-001-0002/593-016 โน๊ตบุค ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
248 2 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 7440-001-0002/593-015 โน๊ตบุค ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
249 2 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 7440-001-0002/593-014 โน๊ตบุค ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
250 2 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 7440-001-0002/593-013 โน๊ตบุค ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี