ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
151 31 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560 7110-001-0001/602-007 ตู้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
152 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-001-0001/602-006 ตู้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
153 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-001-0001/602-005 ตู้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
154 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-001-0001/602-004 ตู้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
155 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-001-0001/602-003 ตู้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
156 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-001-0001/602-002 ตู้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
157 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-001-0001/602-001 ตู้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
158 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7105-007-0001/602-002 โซฟา ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 ปี
159 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7105-007-0001/602-001 โซฟา ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 ปี
160 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-018 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
161 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-017 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
162 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-016 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
163 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-015 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
164 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-014 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
165 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-013 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
166 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-012 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
167 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-011 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
168 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-010 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
169 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-009 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
170 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-008 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
171 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-007 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
172 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-006 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
173 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-005 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
174 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-004 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
175 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-003 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
176 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-002 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
177 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7105-005-0001/602-001 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
178 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-058 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
179 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-057 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
180 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-056 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
181 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-055 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
182 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-054 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
183 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-053 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
184 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-052 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
185 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-051 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
186 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-050 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
187 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-049 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
188 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-048 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
189 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-047 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
190 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-046 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
191 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-045 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
192 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-044 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
193 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-043 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
194 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-042 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
195 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-041 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
196 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-040 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
197 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-039 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
198 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-038 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
199 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-037 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
200 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7105-005-0001/601-036 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี