ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
101 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-697 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
102 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-696 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
103 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-695 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
104 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-694 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
105 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-693 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
106 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-692 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
107 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-691 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
108 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-690 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
109 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-689 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
110 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-432 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
111 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-431 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
112 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-430 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
113 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-429 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
114 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-428 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
115 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-427 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
116 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-426 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
117 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-425 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
118 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-424 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
119 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-423 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
120 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-422 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
121 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-421 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
122 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-420 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
123 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-419 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
124 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-418 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
125 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-417 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
126 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-416 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
127 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-415 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
128 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-414 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
129 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0007/602-413 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
130 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-412 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
131 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-411 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
132 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-410 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
133 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-409 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
134 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-408 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
135 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-407 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
136 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-406 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
137 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-405 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
138 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-404 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
139 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-403 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
140 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-402 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
141 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-401 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
142 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-400 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
143 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-399 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
144 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-398 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
145 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-397 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
146 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-396 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
147 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-395 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
148 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-394 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
149 17 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 7110-006-0007/602-393 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
150 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 7110-006-0006/602-083 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี