ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
51 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7195-009-0001/602-003 กระดานฟลิปชาร์ท ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
52 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7195-009-0001/602-002 กระดานฟลิปชาร์ท ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
53 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7195-009-0001/602-001 กระดานฟลิปชาร์ท ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
54 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7125-006-0001/601-001 ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ สอบราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์อื่น 0 ปี
55 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-007-0001/602-009 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
56 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-007-0001/602-008 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
57 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-007-0001/602-007 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
58 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-007-0001/602-006 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
59 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-007-0001/602-005 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
60 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-007-0001/602-004 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
61 18 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2560 7110-007-0001/602-003 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
62 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-007-0001/602-002 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
63 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-140 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
64 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-139 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
65 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-138 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
66 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-137 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
67 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-136 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
68 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-135 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
69 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-134 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
70 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-133 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
71 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-132 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
72 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-131 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
73 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-130 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
74 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-129 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
75 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-128 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
76 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-127 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
77 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-126 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
78 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-125 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
79 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-124 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
80 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-123 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
81 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-122 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
82 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7110-006-0018/602-121 โต๊ะ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
83 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-006-0007/602-715 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
84 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-006-0007/602-714 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
85 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-006-0007/602-713 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
86 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-006-0007/602-712 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
87 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-006-0007/602-711 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
88 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-006-0007/602-710 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
89 29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560 7110-006-0007/602-709 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
90 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-708 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
91 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-707 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
92 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-706 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
93 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-705 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
94 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-704 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
95 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-703 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
96 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-702 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
97 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-701 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
98 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-700 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
99 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-699 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
100 16 พ.ค.2560 16 พ.ค.2560 7110-006-0007/602-698 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี