ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
801 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-036 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
802 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-035 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
803 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-034 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
804 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-033 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
805 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-032 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
806 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-031 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
807 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-030 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
808 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-029 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
809 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-028 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
810 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-027 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
811 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-026 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
812 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-025 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
813 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-024 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
814 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-023 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
815 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-022 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
816 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-021 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
817 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-020 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
818 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-019 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
819 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-018 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
820 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-017 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
821 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-016 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
822 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-015 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
823 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-014 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
824 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-013 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
825 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-012 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
826 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-011 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
827 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-010 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
828 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-009 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
829 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-008 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
830 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-007 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
831 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-006 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
832 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-005 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
833 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-004 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
834 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-003 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
835 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-002 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
836 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-001 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
837 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2559 5821-005-0001/592-004 โทรทัศน์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 ปี
838 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2559 5821-005-0001/592-003 โทรทัศน์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 ปี
839 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2559 5821-005-0001/592-002 โทรทัศน์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 ปี
840 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2559 5821-005-0001/592-001 โทรทัศน์ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 ปี
841 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 4220-001-0001/592-103 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
842 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 4220-001-0001/592-102 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
843 30 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559 4220-001-0001/592-101 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
844 2 มิ.ย. 2559 2 มิ.ย. 2559 4120-001-0001/592-113 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
845 2 มิ.ย. 2559 2 มิ.ย. 2559 4120-001-0001/592-112 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
846 2 มิ.ย. 2559 2 มิ.ย. 2559 4120-001-0001/592-111 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
847 2 มิ.ย. 2559 2 มิ.ย. 2559 4120-001-0001/592-110 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
848 2 มิ.ย. 2559 2 มิ.ย. 2559 4120-001-0001/592-109 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
849 5 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2559 4120-001-0001/592-108 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
850 5 ก.ค. 2559 5 ก.ค. 2559 4120-001-0001/592-107 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา บกศ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี