ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
751 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-106 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
752 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-105 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
753 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-104 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
754 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-103 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
755 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-102 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
756 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-101 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
757 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-100 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
758 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-099 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
759 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-098 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
760 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-097 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
761 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-096 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
762 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-095 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
763 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-094 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
764 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-093 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
765 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-092 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
766 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-091 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
767 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-090 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
768 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-089 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
769 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-088 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
770 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-087 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
771 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-086 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
772 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-085 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
773 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-084 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
774 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-083 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
775 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-082 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
776 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-081 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
777 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-080 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
778 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-079 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
779 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-078 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
780 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-077 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
781 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-076 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
782 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-075 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
783 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-074 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
784 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-073 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
785 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-072 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
786 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-071 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
787 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-070 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
788 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-069 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
789 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-068 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
790 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-067 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
791 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-066 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
792 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-065 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
793 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-064 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
794 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-063 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
795 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-062 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
796 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-061 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
797 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-040 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
798 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-039 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
799 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-038 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
800 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 7110-006-0001/592-037 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี