ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
701 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-338 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
702 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-337 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
703 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-336 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
704 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-335 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
705 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-334 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
706 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-333 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
707 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-332 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
708 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-331 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
709 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-330 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
710 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-329 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
711 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-328 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
712 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-327 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
713 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-326 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
714 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-325 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
715 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-324 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
716 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-323 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
717 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-322 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
718 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-321 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
719 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-320 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
720 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-319 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
721 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-318 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
722 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-317 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
723 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-316 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
724 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-315 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
725 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-314 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
726 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-313 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
727 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-312 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
728 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-311 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
729 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-310 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
730 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-309 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
731 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-308 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
732 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-307 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
733 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-306 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
734 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-305 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
735 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-304 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
736 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-303 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
737 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-302 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
738 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-301 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
739 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-300 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
740 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-299 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
741 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-298 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
742 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-297 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
743 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-296 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
744 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-295 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
745 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-294 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
746 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-293 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
747 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-110 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
748 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-109 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
749 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-108 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
750 15 มิ.ย. 2559 15 มิ.ย. 2559 7110-006-0001/592-107 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี