ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
651 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-388 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
652 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-387 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
653 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-386 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
654 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-385 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
655 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-384 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
656 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-383 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
657 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-382 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
658 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-381 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
659 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-380 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
660 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-379 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
661 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-378 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
662 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-377 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
663 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-376 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
664 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-375 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
665 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-374 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
666 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-373 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
667 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-372 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
668 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-371 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
669 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-370 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
670 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-369 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
671 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-368 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
672 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-367 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
673 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-366 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
674 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-365 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
675 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-364 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
676 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-363 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
677 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-362 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
678 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-361 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
679 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-360 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
680 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-359 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
681 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-358 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
682 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-357 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
683 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-356 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
684 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-355 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
685 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-354 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
686 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-353 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
687 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-352 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
688 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-351 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
689 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-350 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
690 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-349 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
691 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-348 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
692 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-347 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
693 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-346 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
694 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-345 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
695 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-344 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
696 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-343 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
697 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-342 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
698 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-341 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
699 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-340 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
700 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-339 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี