ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
601 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-218 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
602 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-217 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
603 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-216 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
604 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-215 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
605 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-214 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
606 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-213 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
607 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-212 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
608 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-211 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
609 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-210 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
610 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-209 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
611 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-208 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
612 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-207 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
613 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-206 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
614 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-205 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
615 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-204 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
616 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-203 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
617 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-202 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
618 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-201 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
619 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-200 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
620 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-199 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
621 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-198 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
622 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-197 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
623 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-196 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
624 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-195 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
625 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-194 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
626 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-193 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
627 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-688 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
628 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-687 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
629 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-686 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
630 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-685 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
631 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-684 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
632 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-683 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
633 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-682 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
634 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-681 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
635 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-680 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
636 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-679 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
637 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-678 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
638 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-677 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
639 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-676 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
640 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-675 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
641 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-674 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
642 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-673 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
643 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-672 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
644 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-671 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
645 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-670 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
646 13 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 7110-006-0007/592-669 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
647 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-392 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
648 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-391 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
649 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-390 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
650 9 มิ.ย. 2559 9 มิ.ย. 2559 7110-006-0007/592-389 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี