ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
551 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-268 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
552 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-267 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
553 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-266 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
554 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-265 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
555 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-264 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
556 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-263 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
557 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-262 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
558 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-261 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
559 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-260 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
560 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-259 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
561 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-258 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
562 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-257 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
563 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-256 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
564 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-255 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
565 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-254 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
566 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-253 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
567 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-252 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
568 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-251 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
569 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-250 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
570 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-249 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
571 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-248 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
572 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-247 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
573 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-246 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
574 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-245 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
575 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-244 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
576 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-243 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
577 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-242 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
578 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-241 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
579 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-240 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
580 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-239 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
581 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-238 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
582 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-237 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
583 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-236 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
584 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-235 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
585 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-234 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
586 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-233 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
587 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-232 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
588 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-231 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
589 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-230 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
590 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-229 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
591 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-228 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
592 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-227 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
593 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-226 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
594 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-225 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
595 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-224 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
596 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-223 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
597 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-222 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
598 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-221 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
599 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-220 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
600 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-219 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี