ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
501 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-026 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
502 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-025 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
503 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-024 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
504 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-023 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
505 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-022 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
506 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-021 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
507 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-020 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
508 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-019 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
509 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-018 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
510 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-017 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
511 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-016 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
512 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-015 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
513 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-014 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
514 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-013 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
515 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-012 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
516 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-011 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
517 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-010 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
518 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-009 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
519 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-008 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
520 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-007 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
521 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-006 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
522 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-005 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
523 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-004 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
524 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-003 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
525 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-002 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
526 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-001 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
527 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-292 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
528 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-291 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
529 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-290 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
530 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-289 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
531 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-288 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
532 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-287 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
533 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-286 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
534 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-285 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
535 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-284 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
536 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-283 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
537 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-282 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
538 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-281 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
539 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-280 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
540 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-279 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
541 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-278 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
542 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-277 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
543 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-276 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
544 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-275 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
545 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-274 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
546 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-273 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
547 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-272 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
548 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-271 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
549 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-270 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
550 8 ธ.ค. 2558 8 ธ.ค. 2558 7110-006-0009/592-269 เก้าอี้ ตกลงราคา บกศ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี