ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
451 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-076 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
452 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-075 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
453 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-074 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
454 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-073 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
455 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-072 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
456 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-071 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
457 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-070 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
458 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-069 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
459 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-068 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
460 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-067 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
461 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-066 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
462 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-065 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
463 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-064 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
464 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-063 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
465 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-062 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
466 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-061 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
467 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-060 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
468 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-059 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
469 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-058 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
470 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-057 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
471 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-056 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
472 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-055 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
473 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-054 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
474 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-053 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
475 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-052 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
476 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-051 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
477 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-050 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
478 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-049 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
479 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-048 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
480 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-047 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
481 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-046 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
482 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-045 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
483 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-044 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
484 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-043 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
485 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-042 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
486 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-041 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
487 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-040 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
488 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-039 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
489 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-038 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
490 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-037 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
491 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-036 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
492 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-035 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
493 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-034 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
494 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-033 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
495 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-032 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
496 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-031 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
497 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-030 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
498 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-029 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
499 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-028 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
500 12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559 7110-006-0018/591-027 โต๊ะ ตกลงราคา งปม 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี