ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

  ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
51 11 มีนาคม 2558 11 มีนาคม 2558 74400010001/583001 เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่าย ยี่ห้อ Dell ตกลงราคา รายได้ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
52 28 กรกฎาคม 2558 28 กรกฎาคม 2558 71100065801/5825 เก้าอี้ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
53 11 มกราคม 2558 11 มกราคม 2558 74400080001/583002 เครื่องพิมพ์ Canon ตกลงราคา รายได้ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 0 ปี
54 ไม่มีข้อมูล
55 6 มกราคม 2558 6 มกราคม 2558 74400080001/583001 เครื่องปริ้นเตอร์ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0 ปี
56 3 กุมภาพันธ์ 2558 3 กุมภาพันธ์ 2558 71100070002/583022 โต๊ะประชุมขนาด 200 ซม. ตกลงราคา รายได้ 2558 1 ชุด ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
57 3 กุมภาพันธ์ 2558 3 กุมภาพันธ์ 2558 71100070002/583021 โต๊ะประชุมขนาด 200ซม. ตกลงราคา รายได้ 2558 1 ชุด ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
58 31 ตุลาคม 2557 31 ตุลาคม 2557 71100060002 เก้าอี้สำนักงาน (เจ้าหน้าที่) บริจาค อุดหนุนทั่วไป 2558 1 ตัว ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
59 31 ตุลาคม 2557 31 ตุลาคม 2557 71100060001/003/004 เก้าอี้สำนักงาน (เจ้าหน้าที่) ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2558 3 ตัว ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี