ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 383 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
1 ไม่มีข้อมูล
2 ไม่มีข้อมูล
3 ไม่มีข้อมูล
4 ไม่มีข้อมูล
5 ไม่มีข้อมูล
6 ไม่มีข้อมูล
7 ไม่มีข้อมูล
8 ไม่มีข้อมูล
9 ไม่มีข้อมูล
10 ไม่มีข้อมูล
11 ไม่มีข้อมูล
12 ไม่มีข้อมูล
13 ไม่มีข้อมูล
14 ไม่มีข้อมูล
15 ไม่มีข้อมูล
16 ไม่มีข้อมูล
17 ไม่มีข้อมูล
18 ไม่มีข้อมูล
19 ไม่มีข้อมูล
20 ไม่มีข้อมูล
21 ไม่มีข้อมูล
22 ไม่มีข้อมูล
23 ไม่มีข้อมูล
24 ไม่มีข้อมูล
25 ไม่มีข้อมูล
26 ไม่มีข้อมูล
27 ไม่มีข้อมูล
28 ไม่มีข้อมูล
29 ไม่มีข้อมูล
30 ไม่มีข้อมูล
31 ไม่มีข้อมูล
32 ไม่มีข้อมูล
33 ไม่มีข้อมูล
34 ไม่มีข้อมูล
35 ไม่มีข้อมูล
36 ไม่มีข้อมูล
37 ไม่มีข้อมูล
38 ไม่มีข้อมูล
39 ไม่มีข้อมูล
40 ไม่มีข้อมูล
41 ไม่มีข้อมูล
42 ไม่มีข้อมูล
43 ไม่มีข้อมูล
44 ไม่มีข้อมูล
45 ไม่มีข้อมูล
46 ไม่มีข้อมูล
47 ไม่มีข้อมูล
48 ไม่มีข้อมูล
49 ไม่มีข้อมูล
50 ไม่มีข้อมูล